Commissie komt met uitzonderlijke en tijdelijke preventieve maatregelen ten aanzien van beperkt deel invoer uit Oekraïne

De Europese Commissie heeft vandaag uitzonderlijke en tijdelijke preventieve maatregelen vastgesteld ten aanzien van de invoer van een beperkt aantal producten uit Oekraïne in het kader van de uitzonderlijke vrijwaringsbepaling van de verordening inzake autonome handelsmaatregelen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk gezien de uitzonderlijke omstandigheden met ernstige logistieke knelpunten in vijf lidstaten. De maatregelen hebben slechts betrekking op vier landbouwproducten – tarwe, mais, raapzaad en zonnebloempitten – van oorsprong uit Oekraïne. Ze hebben tot doel de logistieke knelpunten rond deze producten in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije te verlichten. De maatregelen treden op 2 mei in werking en lopen tot en met 5 juni 2023.

Tijdens deze periode mogen tarwe, mais, raapzaad en zonnebloempitten van oorsprong uit Oekraïne nog steeds in het vrije verkeer worden gebracht in alle lidstaten van de Europese Unie, behalve in de vijf lidstaten in de voorste linie: Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije. De producten kunnen in deze vijf lidstaten wel blijven circuleren, via deze lidstaten onder een gemeenschappelijke regeling douanevervoer naar een andere lidstaat worden vervoerd of worden doorgevoerd naar een land of gebied buiten de EU.

Tegelijkertijd hebben Bulgarije, Hongarije, Polen en Slowakije zich ertoe verbonden hun unilaterale maatregelen ten aanzien van tarwe, mais, raapzaad en zonnebloempitten en eventuele andere producten uit Oekraïne op te heffen.

De maatregelen komen tegemoet aan de bezorgdheid van landbouwers in de buurlanden van Oekraïne, maar vormen tegelijkertijd een hernieuwde bevestiging van de krachtige inzet van de EU om Oekraïne te steunen en het land in staat te stellen door te gaan met de uitvoer van zijn graanproducten, die cruciaal zijn om de wereld te voeden en de voedselprijzen laag te houden, in het licht van de enorme uitdagingen die de niet-uitgelokte Russische agressie met zich meebrengt.

Deze maatregelen maken deel uit van het algemene steunpakket van de Commissie en zullen worden aangevuld met financiële steun voor landbouwers in de vijf lidstaten en verdere maatregelen om de doorvoer van Oekraïens graan via solidariteitscorridors naar andere lidstaten en derde landen te faciliteren.

De Commissie houdt zich bereid om na het aflopen van de huidige verordening inzake autonome handelsmaatregelen op 5 juni 2023 opnieuw preventieve maatregelen op te leggen zolang de uitzonderlijke situatie voortduurt.

De Commissie is bereid om bij de inwerkingtreding van deze verordening een beoordeling te maken van de situatie op de markt van de Unie voor andere gevoelige producten in het kader van de versnelde vrijwaringsprocedure van het voorstel van de Commissie voor de nieuwe verordening inzake autonome handelsmaatregelen.

Achtergrond

De EU heeft al haar invoer uit Oekraïne tijdelijk geliberaliseerd en haar handelsbeschermingsmaatregelen ten aanzien van Oekraïense bedrijven opgeschort tot en met 5 juni 2023. Dankzij deze maatregelen verschaft de EU aanzienlijke steun aan de door de oorlog verscheurde economie van Oekraïne. Zij heeft ook solidariteitscorridors ingevoerd om ervoor te zorgen dat Oekraïens graan de landen kan bereiken die er het meest behoefte aan hebben, aangezien de Russische aanvalsoorlog de toegang van Oekraïne tot zijn havens aan de Zwarte Zee ernstig heeft beperkt. De solidariteitscorridors tussen de EU en Oekraïne zijn uitgegroeid tot een reddingslijn voor de Oekraïense economie en een nieuwe verbinding met de Unie, en helpen tegelijkertijd ook om een wereldwijde voedselcrisis te voorkomen.

De plotselinge toename van het verkeer aan de grenzen tussen Oekraïne en de EU heeft gevolgen gehad voor de logistieke kosten en geleid tot het ontstaan van knelpunten, waardoor de opslagcapaciteit en logistieke ketens verzadigd zijn geraakt. Deze uitzonderlijke omstandigheden tasten de economische levensvatbaarheid van lokale producenten in die lidstaten aan. De Commissie heeft de situatie beoordeeld als een situatie die onmiddellijke actie rechtvaardigt overeenkomstig artikel 4, lid 9, van de verordening inzake autonome handelsmaatregelen.

Meer informatie

Uitvoeringsverordening van de Commissie tot invoering van preventieve maatregelen ten aanzien van bepaalde producten van oorsprong uit Oekraïne

Handelsbetrekkingen van de EU met Oekraïne