Commissie integreert Moldavië verder in de eengemaakte markt van de EU via de Connecting Europe Facility voor infrastructuurfinanciering

Commissaris voor Vervoer Adina Vălean en de Moldavische minister voor Infrastructuur en Regionale ontwikkeling Lilia Dabija hebben, in aanwezigheid van de Moldavische premier Dorin Recean, in Chisinau een akkoord ondertekend waarbij Moldavië wordt geassocieerd met de Connecting Europe Facility (CEF).

Dankzij dit akkoord kunnen Moldavische projectpromotoren EU-financiering aanvragen voor projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van vervoer, energie en digitalisering, waardoor de connectiviteit van het land met zijn EU-buurlanden wordt verbeterd. Het zal de integratie van Moldavië in de eengemaakte markt van de EU ondersteunen en zorgen voor groei, banen en concurrentievermogen.

Moldavië is zwaar getroffen door de Russische oorlog tegen Oekraïne. De EU blijft solidair met het land en is vastbesloten de veerkracht ervan te blijven versterken. Het akkoord van vandaag brengt Moldavië nog dichter bij de EU door het land te verankeren in deze onderling verbonden trans-Europese netwerken.

Toegang tot EU-financiering voor vervoer, energie en digitale diensten

Voor vervoer zullen Moldavische autoriteiten en bedrijven in de lopende programmeringsperiode (2021-2027) financiering kunnen aanvragen in het kader van toekomstige CEF-oproepen op het gebied van vervoer. De volgende oproep zal in september 2023 plaatsvinden. De subsidiabiliteitscriteria voor derde landen zullen van toepassing zijn, zoals uiteengezet in de verordening inzake trans-Europees vervoer (TEN-T). Er wordt voorrang gegeven aan acties die de connectiviteit tussen het kernnetwerk van de lidstaten en het netwerk in derde landen versterken.

Wat energie betreft, kunnen Moldavische infrastructuurprojecten die banden hebben met EU-lidstaten nu reeds de status van projecten van wederzijds belang (PMI's) aanvragen in het kader van de herziene EU-regels voor energie-infrastructuur. PMI is een nieuw concept dat is ingevoerd bij de herziene verordening inzake trans-Europese energienetwerken (TEN-E) om infrastructuurprojecten die derde landen met de EU verbinden, te laten profiteren van gestroomlijnde vergunningsprocedures en een betere toegang tot financiering. Deze status is een voorwaarde voor projectpromotoren om in aanmerking te komen voor financiering uit de CEF-Energie. Dankzij het akkoord van vandaag zullen deze projecten in Moldavië toegang krijgen tot nieuwe financiering. De Commissie zal in november 2023 de volgende Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (PCI's) en, voor het eerst, PMI's met derde landen bekendmaken. Moldavië kan ook steun uit de CEF Energie krijgen voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie.

Het digitale deel van de Connecting Europe Facility (CEF Digital) biedt steun voor connectiviteitsprojecten van gemeenschappelijk belang, met name voor backbonenetwerken die de EU met derde landen verbinden, in overeenstemming met de Global Gateway-strategie, en voor de ontwikkeling van veilige, beveiligde en duurzame hoogwaardige infrastructuur, met inbegrip van gigabit- en 5G-netwerken. Zodra de volgende oproepen voor CEF Digital zijn gelanceerd, zullen Moldavische projectpromotoren medefinanciering kunnen aanvragen voor projecten die tot doel hebben de capaciteit, de beveiliging en de veerkracht van de digitale connectiviteit tussen de Republiek Moldavië en haar EU-buurlanden te verbeteren.

Achtergrond

De Connecting Europe Facility levert een grote bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal en het digitale decennium 2030: verdere digitalisering en het promoten van groene en duurzame trans-Europese vervoers- en energienetwerken. Daartoe voorziet het CEF-programma 2021-2027 in verschillende financiële bijdragen, voornamelijk in de vorm van subsidies, met verschillende medefinancieringspercentages, afhankelijk van het soort project. CEF Vervoer: voor de periode 2021-2027 wordt 25,8 miljard EUR uit de EU-begroting beschikbaar gesteld voor de medefinanciering van vervoersprojecten in de EU-lidstaten. CEF Energie: er wordt 5,8 miljard EUR uitgetrokken voor de medefinanciering van projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van de TEN-E-verordening en voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie. CEF Digital: er wordt 2 miljard EUR geïnvesteerd in Europese connectiviteitsinfrastructuur om de uitrol en het gebruik van 5G-netwerken door lokale gemeenschappen te stimuleren.

Meer informatie

Connecting Europe Facility

Trans-Europese vervoersnetwerken

Trans-Europese energienetwerken