Europese gezondheidsunie: Commissie bereikt overeenkomst met BioNTech-Pfizer over de levering van COVID-19-vaccins

De Europese Commissie en de vaccinontwikkelaars BioNTech en Pfizer hebben vandaag een overeenkomst bereikt om beter in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de lidstaten aan COVID-19-vaccins. De Commissie handelde hierbij met en namens de lidstaten via de Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA). In de wijziging van het bestaande contract voor de levering van vaccins wordt rekening gehouden met de verbeterde epidemiologische situatie, maar blijft de toegang tot de nieuwste versie van het vaccin verzekerd voor het geval er in de toekomst nieuwe zorgwekkende COVID-19-varianten ontstaan.

In de vandaag aangekondigde overeenkomst zijn de volgende aanpassingen aan het huidige contract aangebracht:

  • de lidstaten hoeven op grond van het contract minder doses aan te schaffen. Na betaling van een vergoeding worden de oorspronkelijk contractueel overeengekomen doses omgezet in optionele bestellingen;
  • de termijn waarin zij de doses in ontvangst kunnen nemen, wordt verlengd tot vier jaar vanaf vandaag;
  • het wordt mogelijk om tot het einde van het contract toegang te behouden tot extra doses (tot maximaal het volume van het oorspronkelijke contract) om in de behoeften te voorzien, mocht het aantal besmettingen toenemen en de epidemiologische situatie verslechteren;
  • er wordt voorzien in blijvende toegang tot aan nieuwe varianten aangepaste vaccins zodra deze door de toezichthouders zijn toegelaten.

De overeenkomst over de wijziging werd bereikt na onderhandelingen tussen de vaccinontwikkelaars, de lidstaten en de Commissie, en werd ingegeven door de behoefte aan een betere afstemming op de vaccinstrategieën en op de veranderende behoeften in de lidstaten op het gebied van de volksgezondheid.

Achtergrond

In overeenstemming met de EU-vaccinstrategie heeft de Europese Unie sinds 2020 flink geïnvesteerd in de wereldwijde productie van COVID-19-vaccins. Het was van cruciaal belang om zo snel mogelijk over voldoende vaccins te beschikken, en er moesten aanzienlijke investeringen worden gedaan voordat duidelijk werd of deze vaccins zouden werken.

De uitvoering van onze EU-vaccinstrategie heeft alle verwachtingen overtroffen:  de EU-lidstaten hadden toegang tot voldoende veilige en doeltreffende vaccins die op een breed scala van verschillende technologieën berusten. Hierdoor konden alle EU-burgers zich laten vaccineren en boosters halen, waarmee levens zijn gered en de gevolgen van de pandemie voor het sociale en economische leven konden worden verzacht.

Bovendien is een groot aantal van deze vaccins gebruikt bij de wereldwijde inspanningen om de pandemie te bestrijden. De lidstaten hebben meer dan 526 miljoen doses met andere landen gedeeld. Daarvan zijn ongeveer 494,4 miljoen doses reeds geleverd.

De lidstaten moeten er tegelijkertijd voor blijven zorgen dat zij beschikken over de strategische voorraden vaccins die zij nodig hebben om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen en op de mogelijke epidemiologische evolutie van het COVID-19-virus in te kunnen spelen.

De Commissie, de lidstaten en BioNTech-Pfizer hebben al eerder wijzigingen van het contract ondertekend waarmee de leveringstermijnen aan de behoeften van de lidstaten worden aangepast en een centrale opslagfaciliteit is opgezet om de opslagcapaciteit van de lidstaten te vergroten.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

EU-vaccinstrategie

Veilige vaccins voor Europa

Coronavirus: EU-respons

Website van de HERA