Europese herdenkingsdag van de Roma-Holocaust: Verklaring van voorzitter Von der Leyen, vicevoorzitter Jourová en commissaris Dalli

Voorafgaand aan de herdenkingsdag van de Roma-Holocaust, op 2 augustus, verklaarden Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie, en Helena Dalli, commissaris voor Gelijkheid:

“Op de Europese herdenkingsdag van de Roma-Holocaust brengen wij hulde aan de honderdduizenden Roma-slachtoffers van de Holocaust en bevestigen wij onze inspanningen en onze inzet voor de opbouw van een unie van gelijkheid. Wij herinneren eraan dat de vrijheid die we vandaag genieten, een verantwoordelijkheid met zich meebrengt en actie vereist. Europa heeft de plicht om zijn minderheden te beschermen tegen racisme en discriminatie.

Nu er steeds minder overlevenden en getuigen van deze verschrikkingen nog in leven zijn, is het meer dan ooit onze plicht om de herinnering aan hen te bestendigen en hun getuigenissen door te geven. Daarom blijft onderwijs over de Holocaust een hoeksteen voor het opbouwen van veerkracht en voor het bevorderen van duurzame resultaten ter bestrijding van zigeunerhaat, antisemitisme, vooroordelen en haat.

De gruwelijke geschiedenis van de Holocaust noopt ons ertoe een alomvattend systeem van bescherming tegen discriminatie te ontwikkelen en in te voeren dat de eerbiediging van de menselijke waardigheid en de grondrechten voor iedereen in de Europese Unie mogelijk maakt. Daarom roept de Commissie alle lidstaten nogmaals op zich in te zetten voor ons strategisch EU-kader voor gelijkheid, inclusie en participatie van de Roma. Samen moeten we zigeunerhaat in al zijn vormen bestrijden en uitbannen!”

Achtergrond

In 2015 heeft het Europees Parlement 2 augustus uitgeroepen tot jaarlijkse Europese herdenkingsdag van de Roma-Holocaust ter herinnering aan de 500 000 Europese Roma die in het door de nazi's bezette Europa zijn vermoord en die op dat moment ten minste een kwart van de totale Roma-bevolking vertegenwoordigden. De Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben toegezegd zich in te zetten tegen zigeunerhaat als onderdeel van het in 2020 aangenomen strategisch EU-kader voor de Roma en de aanbeveling van de Raad over de Roma. Het kader voorziet in een alomvattende driepijleraanpak: gelijkheid met alle andere leden van de samenleving, sociale en economische inclusie en deelname aan het politieke, sociale, economische en culturele leven. Op 9 januari 2023 is het eerste evaluatieverslag over de nationale strategische kaders voor Roma van de lidstaten aangenomen.

Zoals benadrukt in het evaluatieverslag van de Commissie van 2023, hebben verschillende lidstaten in hun nationale Roma-strategieën maatregelen opgenomen om de geschiedenis en cultuur van de Roma te bevorderen. Deze maatregelen variëren van het faciliteren van de dialoog tot het erkennen van onrechtvaardigheden uit het verleden en het aangaan van verzoeningsprocessen, het ontwikkelen en invoeren van specifieke elementen in curricula en leerboeken, en herdenkingsceremoniën van de Roma-Holocaust op 2 augustus.

Om het bewustzijn over de Roma-Holocaust te vergroten, heeft de Commissie haar wereldwijde campagne #ProtectTheFacts, tezamen met de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), de Unesco en de Verenigde Naties, uitgebreid tot mensen met een Roma-achtergrond.

In het kader van het Programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” (CERV-programma) verstrekt de Europese Commissie EU-financiering ter ondersteuning van projecten op het gebied van herdenken in Europa. Bijzondere prioriteit zal worden gegeven aan projecten die gericht zijn op het bevorderen van de herdenking van de Holocaust, aan onderwijs en onderzoek en aan het bestrijden van ontkenning en verdraaiing van de Holocaust. Nadere gegevens zijn hier te vinden.

Meer informatie

Gelijkheid, inclusie en participatie van Roma in de EU

Strategisch EU-kader voor de Roma