Indexering financiële toelages vluchtelingen uit Oekraïne per 1 oktober

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben net als andere asielzoekers recht op een financiële toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, tenzij ze deze zaken in natura ontvangen. Omdat de kosten voor levensonderhoud de afgelopen periode zijn gestegen, worden deze financiële toelages geïndexeerd. Op deze manier voldoet Nederland aan de Europese verplichting om vluchtelingen te ondersteunen in hun levensonderhoud. De nieuwe bedragen zijn gebaseerd op de minimale kosten van levensonderhoud volgens het Nibud.

Vluchtelingen die in een gasthuishouden wonen, krijgen daarvoor een extra toelage, de wooncomponent. Deze wordt aangepast naar € 80,91. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Ze kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit is niet verplicht.

Tijd voor implementatie
De indexering vindt plaats per 1 oktober 2023 en wordt verwerkt in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). Om gemeenten de tijd te geven om zich op de indexering voor te bereiden delen we nu vast de nieuwe bedragen.

Nieuwe bedragen per 1 oktober
Per 1 oktober 2023 worden de bedragen voor de financiële toelages als volgt gewijzigd:

_______________________________________________________________________

1.  Kleding en andere persoonlijke uitgaven

2.  Wooncomponent