EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen | Nieuws | Europees Parlement

 

EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 

Persbericht 
 
 
 • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
 • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
 • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 

Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

Quotes

Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

Volgende stappen

De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

Achtergrond

Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

Conferentie over de toekomst van Europa

Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

 
 • Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
 • Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")
 • BG - български
 • BG - български BG - българскиBG - български
 • ES - español
 • ES - español ES - españolES - español
 • CS - čeština
 • CS - čeština CS - češtinaCS - čeština
 • DA - dansk
 • DA - dansk DA - danskDA - dansk
 • DE - Deutsch
 • DE - Deutsch DE - DeutschDE - Deutsch
 • ET - eesti keel
 • ET - eesti keel ET - eesti keelET - eesti keel
 • EL - ελληνικά
 • EL - ελληνικά EL - ελληνικάEL - ελληνικά
 • EN - English
 • EN - English EN - EnglishEN - English
 • FR - français
 • FR - français FR - françaisFR - français
 • GA - Gaeilge
 • GA - Gaeilge GA - GaeilgeGA - Gaeilge
 • HR - hrvatski
 • HR - hrvatski HR - hrvatskiHR - hrvatski
 • IT - italiano
 • IT - italiano IT - italianoIT - italiano
 • LV - latviešu valoda
 • LV - latviešu valoda LV - latviešu valodaLV - latviešu valoda
 • LT - lietuvių kalba
 • LT - lietuvių kalba LT - lietuvių kalbaLT - lietuvių kalba
 • HU - magyar
 • HU - magyar HU - magyarHU - magyar
 • MT - Malti
 • MT - Malti MT - MaltiMT - Malti
 • NL - Nederlands
 • NL - Nederlands NL - NederlandsNL - Nederlands
 • PL - polski
 • PL - polski PL - polskiPL - polski
 • PT - português
 • PT - português PT - portuguêsPT - português
 • RO - română
 • RO - română RO - românăRO - română
 • SK - slovenčina
 • SK - slovenčina SK - slovenčinaSK - slovenčina
 • SL - slovenščina
 • SL - slovenščina SL - slovenščinaSL - slovenščina
 • FI - suomi
 • FI - suomi FI - suomiFI - suomi
 • SV - svenska
 • SV - svenska SV - svenskaSV - svenska
 • Naar pagina gaan Nieuws
 • Naar pagina gaan Nieuws Naar pagina gaan Nieuws Naar pagina gaanNieuws
 • Naar pagina gaan Leden
 • Naar pagina gaan Leden Naar pagina gaan Leden Naar pagina gaanLeden
 • Naar pagina gaan Over het Parlement
 • Naar pagina gaan Over het Parlement Naar pagina gaan Over het Parlement Naar pagina gaanOver het Parlement
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering Naar pagina gaan Plenaire vergadering Naar pagina gaanPlenaire vergadering
 • Naar pagina gaan Commissies
 • Naar pagina gaan Commissies Naar pagina gaan Commissies Naar pagina gaanCommissies
 • Naar pagina gaan Delegaties
 • Naar pagina gaan Delegaties Naar pagina gaan Delegaties Naar pagina gaanDelegaties
 • Submenu bekijken: Andere websites Submenu bekijken:Andere websites
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaanMultimedia Centre
 • Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter
 • Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter Naar pagina gaanWebpagina van de Voorzitter
 • Naar pagina gaan Secretariaat-generaal
 • Naar pagina gaan Secretariaat-generaal Naar pagina gaan Secretariaat-generaal Naar pagina gaanSecretariaat-generaal
 • Naar pagina gaan Think tank
 • Naar pagina gaan Think tank Naar pagina gaan Think tank Naar pagina gaanThink tank
 • Naar pagina gaan EP Newshub
 • Naar pagina gaan EP Newshub Naar pagina gaan EP Newshub Naar pagina gaanEP Newshub
 • Naar pagina gaan Tot uw dienst
 • Naar pagina gaan Tot uw dienst Naar pagina gaan Tot uw dienst Naar pagina gaanTot uw dienst
 • Naar pagina gaan Bezoeken
 • Naar pagina gaan Bezoeken Naar pagina gaan Bezoeken Naar pagina gaanBezoeken
 • Naar pagina gaan Legislative train
 • Naar pagina gaan Legislative train Naar pagina gaan Legislative train Naar pagina gaanLegislative train
 • Naar pagina gaan Contracten en subsidies
 • Naar pagina gaan Contracten en subsidies Naar pagina gaan Contracten en subsidies Naar pagina gaanContracten en subsidies
 • Naar pagina gaan Registreren
 • Naar pagina gaan Registreren Naar pagina gaan Registreren Naar pagina gaanRegistreren
 • Naar pagina gaan Opendataportaal
 • Naar pagina gaan Opendataportaal Naar pagina gaan Opendataportaal Naar pagina gaanOpendataportaal
  Nieuws Europees Parlement NieuwsNieuws Europees Parlement Europees Parlement Menu Menu
 • Nieuws
 • Nieuws Nieuws Nieuws
 • Naar pagina gaan Startpagina
 • Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaanStartpagina
 • Naar pagina gaan Europese zaken
 • Naar pagina gaan Europese zaken Naar pagina gaan Europese zaken Naar pagina gaanEuropese zaken
 • Naar pagina gaan Wereld
 • Naar pagina gaan Wereld Naar pagina gaan Wereld Naar pagina gaanWereld
 • Naar pagina gaan Economie
 • Naar pagina gaan Economie Naar pagina gaan Economie Naar pagina gaanEconomie
 • Naar pagina gaan Maatschappij
 • Naar pagina gaan Maatschappij Naar pagina gaan Maatschappij Naar pagina gaanMaatschappij
 • Naar pagina gaan Veiligheid
 • Naar pagina gaan Veiligheid Naar pagina gaan Veiligheid Naar pagina gaanVeiligheid
 • Pers
 • Pers Pers Pers
 • Naar pagina gaan Startpagina
 • Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaanStartpagina
 • Naar pagina gaan Accreditatie
 • Naar pagina gaan Accreditatie Naar pagina gaan Accreditatie Naar pagina gaanAccreditatie
 • Naar pagina gaan Online persdossier
 • Naar pagina gaan Online persdossier Naar pagina gaan Online persdossier Naar pagina gaanOnline persdossier
 • Naar pagina gaan Contact
 • Naar pagina gaan Contact Naar pagina gaan Contact Naar pagina gaanContact
 • Agenda
 • Agenda Agenda Agenda
 • Naar pagina gaan Hoogtepunten
 • Naar pagina gaan Hoogtepunten Naar pagina gaan Hoogtepunten Naar pagina gaanHoogtepunten
 • Naar pagina gaan Wekelijkse agenda
 • Naar pagina gaan Wekelijkse agenda Naar pagina gaan Wekelijkse agenda Naar pagina gaanWekelijkse agenda
 • Naar pagina gaan Briefing
 • Naar pagina gaan Briefing Naar pagina gaan Briefing Naar pagina gaanBriefing
 • Veelgestelde vragen
 • Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
 • Naar pagina gaan Mediakit verkiezingen
 • Naar pagina gaan Mediakit verkiezingen Naar pagina gaan Mediakit verkiezingen Naar pagina gaanMediakit verkiezingenNaar het zoekveld
  Zoekopdracht starten Europees Parlement
  Terug naar pagina : Pers Pers   Huidige pagina: EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen  
  Terug naar pagina : Pers Pers   Terug naar pagina : Pers Pers  Terug naar pagina : PersPers  Huidige pagina: EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen   Huidige pagina: EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen   Huidige pagina:EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen  Terug naar pagina : Pers Pers  Terug naar pagina : PersPers 
   

  EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 

  Persbericht 
   
   
  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

   
   

  EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 

  Persbericht 
   
   

  EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 

  Persbericht 
   
   
   

  EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 

  Persbericht 
   

  EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 

  Persbericht 
   

  EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 

  Persbericht 
   

  EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 

  EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 
  EP steunt plannen om hernieuwbare energie te bevorderen 
  Persbericht 
   
  Persbericht 
  Persbericht  Plenaire vergadering  Plenaire vergadering  ITRE  ITREITRE 
   
   
   
  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

   
   
  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

   
   
   

  Deel deze pagina: 

  Deel deze pagina: 
  Deel deze pagina: 
 • Facebook Facebook 
 • Twitter Twitter 
 • LinkedIn LinkedIn 
 • WhatsApp WhatsApp 
  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 
  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 
  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 
  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 
  • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 
 • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
 • Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
  Uiterlijk in 2030 moet minstens 42,5 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare bronnen komen, met 45 % als streefdoelstelling 
 • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
 • Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
  Snellere goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie 
 • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 
 • Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 
  Nieuwe brandstoffen in de vervoersector moeten leiden tot 14,5 % minder uitstoot van broeikasgassen 

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

  De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

  Dankzij deze wetgeving zal het minder tijd kosten om vergunningen uit te reiken voor nieuwe installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen of windturbines, of om bestaande installaties aan te passen. Het zou nationale overheden niet langer dan twaalf maanden mogen kosten om nieuwe installaties voor hernieuwbare energie goed te keuren, wanneer die zich bevinden in zogenoemde “go-to”-gebieden voor hernieuwbare energie. Buiten zulke gebieden mag het proces niet langer dan 24 maanden in beslag nemen.

  De vervoersector moet meer geavanceerde biobrandstoffen gebruiken en ambitieuzere quota hanteren voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de sector uiterlijk in 2030 14,5 procent minder broeikasgassen uitstoot.

  De EP-leden hebben er ook voor gezorgd dat de EU-landen een indicatief streefcijfer hebben vastgesteld op het gebied van innovatieve technologie voor hernieuwbare energie: ten minste vijf procent van alle nieuwe installaties moet hernieuwbare energie produceren. Daarnaast hebben de EU-landen een bindend kader opgezet voor grensoverschrijdende energieprojecten. De EP-leden hebben gepleit voor strengere normen wat betreft het gebruik van biomassa. Zo willen zij vermijden dat de EU praktijken zou financieren die niet duurzaam zijn. Het oogsten van biomassa mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bodemkwaliteit of de biodiversiteit.

  Quotes

  Rapporteur Markus Pieper (EVP, DE), zei: “In ons streven naar meer energieonafhankelijkheid en een verlaging van de CO2 hebben we onze doelstellingen voor hernieuwbare energie verhoogd. Deze richtlijn bewijst dat Brussel pragmatisch en zonder rompslomp kan zijn. We hebben hernieuwbare energiebronnen aangemerkt als uiterst belangrijk voor het openbaar belang, waardoor hun goedkeuringsproces wordt gestroomlijnd. Onze focus ligt op windenergie, fotovoltaïsche energie, waterkracht, geothermische energie en getijstromen. Biomassa uit hout blijft geclassificeerd als hernieuwbare energie. Volgens het beginsel van 'positief zwijgen' worden investeringen geacht te zijn goedgekeurd zonder administratieve feedback. We hebben dringend behoefte aan een EU-opzet voor de elektriciteitsmarkt en een onmiddellijke verschuiving naar waterstof voor een groenere transitie”.

  Volgende stappen

  De wet werd aangenomen met 470 stemmen voor, 120 tegen en bij 40 onthoudingen. De Raad moet de tekst nu nog formeel goedkeuren, zodat deze kracht van wet krijgt.

  Achtergrond

  Deze wetgevingsherziening komt voort uit het “Fit for 55”-pakket en betekent een aanpassing van de bestaande klimaat- en energiewetgeving. De bedoeling is om uiterlijk in 2030 minstens 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten (REDIII), volgens de nieuwe EU-doelstelling. De voorgestelde streefcijfers zijn verder verhoogd in het kader van het REPowerEU-pakket, dat bedoeld is om de EU minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen uit Rusland, na de Russische invasie van Oekraïne. Als gevolg van deze wet komen er ook nieuwe maatregelen om de goedkeuringsprocedure voor de inzet van hernieuwbare energie te verkorten.  “go-to”-gebieden

  Quotes  Markus Pieper (EVP, DE)

  Volgende stappen

  Achtergrond  “Fit for 55”-pakketREPowerEU

  Conferentie over de toekomst van Europa

  Door dit rapport goed te keuren voldoet het Parlement aan de verwachtingen van de burgers wat betreft aanbevelingen 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) en 3(6) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa om de groene transitie van de EU te versnellen, onder andere door meer investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in technologieën voor de productie van hernieuwbare energie, zoals efficiënte productie en gebruik van groene waterstof, en investeringen in de verkenning van nieuwe milieuvriendelijke energiebronnen en opslagmethoden.

  Conferentie over de toekomst van Europa  Conferentie over de toekomst van Europa

  Contact: 

  Contact: 
  Contact: 
 • Baptiste CHATAIN 

  Baptiste CHATAIN Baptiste CHATAIN 
  Press Officer 
  Press Officer Press Officer 
  Contactgegevens: 
  Contactgegevens: 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 40992 (BXL) 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 40992 (BXL) Telefoonnummer: (+32) 2 28 40992 (BXL)Telefoonnummer: (BXL) 
 • Telefoonnummer: (+33) 3 881 74151 (STR) 
 • Telefoonnummer: (+33) 3 881 74151 (STR) Telefoonnummer: (+33) 3 881 74151 (STR)Telefoonnummer: (STR) 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 498 98 13 37 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 498 98 13 37 Mobiel telefoonnummer: (+32) 498 98 13 37Mobiel telefoonnummer:  
 • E-mail: baptiste.chatain@europarl.europa.eu 
 • E-mail: baptiste.chatain@europarl.europa.eu E-mail: baptiste.chatain@europarl.europa.euE-mail:  
 • E-mail: indu-press@europarl.europa.eu 
 • E-mail: indu-press@europarl.europa.eu E-mail: indu-press@europarl.europa.euE-mail:  
 • Twitteraccount: @EP_Industry 
 • Twitteraccount: @EP_Industry Twitteraccount: @EP_IndustryTwitteraccount:  
 • Arianne SIKKEN 

  Arianne SIKKEN Arianne SIKKEN 
  Press Officer 
  Press Officer Press Officer 
  Persvoorlichter 
  Persvoorlichter Persvoorlichter 
  Contactgegevens: 
  Contactgegevens: 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 33126 (BXL) 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 33126 (BXL) Telefoonnummer: (+32) 2 28 33126 (BXL)Telefoonnummer: (BXL) 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 477 99 19 34 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 477 99 19 34 Mobiel telefoonnummer: (+32) 477 99 19 34Mobiel telefoonnummer:  
 • E-mail: arianne.sikken@europarl.europa.eu 
 • E-mail: arianne.sikken@europarl.europa.eu E-mail: arianne.sikken@europarl.europa.euE-mail:  
 • E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.eu 
 • E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.eu E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.euE-mail:  
   
   

  Meer informatie 

  Meer informatie 
  Meer informatie 
 • Commissie industrie, onderzoek en energie  Commissie industrie, onderzoek en energie 
 • Aangenomen tekst (12 September 2023)  Aangenomen tekst (12 September 2023) 
 • Video van het debat (11 September 2023)  Video van het debat (11 September 2023) 
 • Commissie industrie, onderzoek en energie  Commissie industrie, onderzoek en energie 
 • Proceduredossier  Proceduredossier 
 • Onderzoek van het EP: Herziening van de richtlijn hernieuwbare energie: het “Fit for 55”-pakket   Onderzoek van het EP: Herziening van de richtlijn hernieuwbare energie: het “Fit for 55”-pakket  
   
   
   
   
   

  Productinformatie 

  REF.:  20230911IPR04926 

  Productinformatie 

  Productinformatie 
  Productinformatie 
  Productinformatie 
  REF.:  20230911IPR04926 
  REF.:  20230911IPR04926 
  REF.: REF.:REF.: 20230911IPR04926 20230911IPR04926 

  Deel deze pagina: 

  Deel deze pagina: 
  Deel deze pagina: 
 • Facebook Facebook 
 • Twitter Twitter 
 • LinkedIn LinkedIn 
 • WhatsApp WhatsApp Aanmelden voor e-mailupdatesAanmelden voor e-mailupdatesPdf-versie Pdf-versie Nieuws  Bekijk het menu: nieuws  Bekijk het menu: nieuws Het Parlement in uw land 
 • Open als nieuwe pagina Brussels
 • Open als nieuwe pagina Brussels Open als nieuwe paginaBrussels
 • Open als nieuwe pagina Den Haag
 • Open als nieuwe pagina Den Haag Open als nieuwe paginaDen HaagTools 
 • Open als nieuwe pagina Wetgevingsobservatorium
 • Open als nieuwe pagina Wetgevingsobservatorium Open als nieuwe paginaWetgevingsobservatorium
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaanMultimedia Centre
 • Open als nieuwe pagina EbS
 • Open als nieuwe pagina EbS Open als nieuwe paginaEbSDe Voorzitter van het Europees Parlement 
 • Open als nieuwe pagina Webpagina van de Voorzitter van het Parlement
 • Open als nieuwe pagina Webpagina van de Voorzitter van het Parlement Open als nieuwe paginaWebpagina van de Voorzitter van het Parlement Menu verbergen: Nieuws   Menu verbergen: Nieuws Europees Parlement  Menu bekijken: Europees Parlement   Menu bekijken: Europees Parlement 
 • Naar pagina gaan Nieuws 
 • Naar pagina gaan Nieuws  Naar pagina gaanNieuws 
 • Naar pagina gaan Leden 
 • Naar pagina gaan Leden  Naar pagina gaanLeden 
 • Naar pagina gaan Over het Parlement 
 • Naar pagina gaan Over het Parlement  Naar pagina gaanOver het Parlement 
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering 
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering  Naar pagina gaanPlenaire vergadering 
 • Naar pagina gaan Commissies 
 • Naar pagina gaan Commissies  Naar pagina gaanCommissies 
 • Naar pagina gaan Delegaties 
 • Naar pagina gaan Delegaties  Naar pagina gaanDelegaties Menu verbergen: Europees Parlement Menu verbergen: Europees Parlement  

  Het Parlement in de sociale media  

  Het Parlement in de sociale media 
 • Bekijk het Parlement op Facebook  
 • Bekijk het Parlement op Facebook   Bekijk het Parlement op Facebook 
 • Bekijk het Parlement op Twitter  
 • Bekijk het Parlement op Twitter   Bekijk het Parlement op Twitter 
 • Bekijk het Parlement op Flickr  
 • Bekijk het Parlement op Flickr   Bekijk het Parlement op Flickr 
 • Bekijk het Parlement op LinkedIn  
 • Bekijk het Parlement op LinkedIn   Bekijk het Parlement op LinkedIn 
 • Bekijk het Parlement op YouTube  
 • Bekijk het Parlement op YouTube   Bekijk het Parlement op YouTube 
 • Bekijk het Parlement op Instagram  
 • Bekijk het Parlement op Instagram   Bekijk het Parlement op Instagram 
 • Bekijk het Parlement op Pinterest  
 • Bekijk het Parlement op Pinterest   Bekijk het Parlement op Pinterest 
 • Bekijk het Parlement op Snapchat  
 • Bekijk het Parlement op Snapchat   Bekijk het Parlement op Snapchat 
 • Bekijk het Parlement op Reddit  
 • Bekijk het Parlement op Reddit   Bekijk het Parlement op Reddit Informatieve links 
 • Naar pagina gaanContact 
 • Naar pagina gaanContact Naar pagina gaanContact 
 • Naar pagina gaanRSS 
 • Naar pagina gaanRSS Naar pagina gaanRSS 
 • Naar pagina gaanSitemap 
 • Naar pagina gaanSitemap Naar pagina gaanSitemap 
 • Naar pagina gaanJuridische mededeling 
 • Naar pagina gaanJuridische mededeling Naar pagina gaanJuridische mededeling 
 • Naar pagina gaanPrivacybeleid 
 • Naar pagina gaanPrivacybeleid Naar pagina gaanPrivacybeleid 
 • Naar pagina gaanToegankelijkheid 
 • Naar pagina gaanToegankelijkheid Naar pagina gaanToegankelijkheid