EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling tot nul terug te dringen | Nieuws | Europees Parlement

 

Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 

 
 • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
 • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
 • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  

Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

Betere bescherming van burgers

Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

Quote

Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

Volgende stappen

Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

Achtergrond

Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

 
 • Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
 • Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")Rechtstreeks naar talenmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")
 • Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")Rechtstreeks naar zoekmenu (druk op "Enter")
 • BG - български
 • BG - български BG - българскиBG - български
 • ES - español
 • ES - español ES - españolES - español
 • CS - čeština
 • CS - čeština CS - češtinaCS - čeština
 • DA - dansk
 • DA - dansk DA - danskDA - dansk
 • DE - Deutsch
 • DE - Deutsch DE - DeutschDE - Deutsch
 • ET - eesti keel
 • ET - eesti keel ET - eesti keelET - eesti keel
 • EL - ελληνικά
 • EL - ελληνικά EL - ελληνικάEL - ελληνικά
 • EN - English
 • EN - English EN - EnglishEN - English
 • FR - français
 • FR - français FR - françaisFR - français
 • GA - Gaeilge
 • GA - Gaeilge GA - GaeilgeGA - Gaeilge
 • HR - hrvatski
 • HR - hrvatski HR - hrvatskiHR - hrvatski
 • IT - italiano
 • IT - italiano IT - italianoIT - italiano
 • LV - latviešu valoda
 • LV - latviešu valoda LV - latviešu valodaLV - latviešu valoda
 • LT - lietuvių kalba
 • LT - lietuvių kalba LT - lietuvių kalbaLT - lietuvių kalba
 • HU - magyar
 • HU - magyar HU - magyarHU - magyar
 • MT - Malti
 • MT - Malti MT - MaltiMT - Malti
 • NL - Nederlands
 • NL - Nederlands NL - NederlandsNL - Nederlands
 • PL - polski
 • PL - polski PL - polskiPL - polski
 • PT - português
 • PT - português PT - portuguêsPT - português
 • RO - română
 • RO - română RO - românăRO - română
 • SK - slovenčina
 • SK - slovenčina SK - slovenčinaSK - slovenčina
 • SL - slovenščina
 • SL - slovenščina SL - slovenščinaSL - slovenščina
 • FI - suomi
 • FI - suomi FI - suomiFI - suomi
 • SV - svenska
 • SV - svenska SV - svenskaSV - svenska
 • Naar pagina gaan Nieuws
 • Naar pagina gaan Nieuws Naar pagina gaan Nieuws Naar pagina gaanNieuws
 • Naar pagina gaan Leden
 • Naar pagina gaan Leden Naar pagina gaan Leden Naar pagina gaanLeden
 • Naar pagina gaan Over het Parlement
 • Naar pagina gaan Over het Parlement Naar pagina gaan Over het Parlement Naar pagina gaanOver het Parlement
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering
 • Naar pagina gaan Plenaire vergadering Naar pagina gaan Plenaire vergadering Naar pagina gaanPlenaire vergadering
 • Naar pagina gaan Commissies
 • Naar pagina gaan Commissies Naar pagina gaan Commissies Naar pagina gaanCommissies
 • Naar pagina gaan Delegaties
 • Naar pagina gaan Delegaties Naar pagina gaan Delegaties Naar pagina gaanDelegaties
 • Submenu bekijken: Andere websites Submenu bekijken:Andere websites
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaanMultimedia Centre
 • Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter
 • Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter Naar pagina gaan Webpagina van de Voorzitter Naar pagina gaanWebpagina van de Voorzitter
 • Naar pagina gaan Secretariaat-generaal
 • Naar pagina gaan Secretariaat-generaal Naar pagina gaan Secretariaat-generaal Naar pagina gaanSecretariaat-generaal
 • Naar pagina gaan Think tank
 • Naar pagina gaan Think tank Naar pagina gaan Think tank Naar pagina gaanThink tank
 • Naar pagina gaan EP Newshub
 • Naar pagina gaan EP Newshub Naar pagina gaan EP Newshub Naar pagina gaanEP Newshub
 • Naar pagina gaan Tot uw dienst
 • Naar pagina gaan Tot uw dienst Naar pagina gaan Tot uw dienst Naar pagina gaanTot uw dienst
 • Naar pagina gaan Bezoeken
 • Naar pagina gaan Bezoeken Naar pagina gaan Bezoeken Naar pagina gaanBezoeken
 • Naar pagina gaan Legislative train
 • Naar pagina gaan Legislative train Naar pagina gaan Legislative train Naar pagina gaanLegislative train
 • Naar pagina gaan Contracten en subsidies
 • Naar pagina gaan Contracten en subsidies Naar pagina gaan Contracten en subsidies Naar pagina gaanContracten en subsidies
 • Naar pagina gaan Registreren
 • Naar pagina gaan Registreren Naar pagina gaan Registreren Naar pagina gaanRegistreren
 • Naar pagina gaan Opendataportaal
 • Naar pagina gaan Opendataportaal Naar pagina gaan Opendataportaal Naar pagina gaanOpendataportaal
  Nieuws Europees Parlement NieuwsNieuws Europees Parlement Europees Parlement Menu Menu
 • Nieuws
 • Nieuws Nieuws Nieuws
 • Naar pagina gaan Startpagina
 • Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaanStartpagina
 • Naar pagina gaan Europese zaken
 • Naar pagina gaan Europese zaken Naar pagina gaan Europese zaken Naar pagina gaanEuropese zaken
 • Naar pagina gaan Wereld
 • Naar pagina gaan Wereld Naar pagina gaan Wereld Naar pagina gaanWereld
 • Naar pagina gaan Economie
 • Naar pagina gaan Economie Naar pagina gaan Economie Naar pagina gaanEconomie
 • Naar pagina gaan Maatschappij
 • Naar pagina gaan Maatschappij Naar pagina gaan Maatschappij Naar pagina gaanMaatschappij
 • Naar pagina gaan Veiligheid
 • Naar pagina gaan Veiligheid Naar pagina gaan Veiligheid Naar pagina gaanVeiligheid
 • Pers
 • Pers Pers Pers
 • Naar pagina gaan Startpagina
 • Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaan Startpagina Naar pagina gaanStartpagina
 • Naar pagina gaan Accreditatie
 • Naar pagina gaan Accreditatie Naar pagina gaan Accreditatie Naar pagina gaanAccreditatie
 • Naar pagina gaan Online persdossier
 • Naar pagina gaan Online persdossier Naar pagina gaan Online persdossier Naar pagina gaanOnline persdossier
 • Naar pagina gaan Contact
 • Naar pagina gaan Contact Naar pagina gaan Contact Naar pagina gaanContact
 • Agenda
 • Agenda Agenda Agenda
 • Naar pagina gaan Hoogtepunten
 • Naar pagina gaan Hoogtepunten Naar pagina gaan Hoogtepunten Naar pagina gaanHoogtepunten
 • Naar pagina gaan Wekelijkse agenda
 • Naar pagina gaan Wekelijkse agenda Naar pagina gaan Wekelijkse agenda Naar pagina gaanWekelijkse agenda
 • Naar pagina gaan Briefing
 • Naar pagina gaan Briefing Naar pagina gaan Briefing Naar pagina gaanBriefing
 • Veelgestelde vragen
 • Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
 • Naar pagina gaan Mediakit verkiezingen
 • Naar pagina gaan Mediakit verkiezingen Naar pagina gaan Mediakit verkiezingen Naar pagina gaanMediakit verkiezingenNaar het zoekveld
  Zoekopdracht starten Europees Parlement
  Terug naar pagina : Pers Pers   Huidige pagina: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling tot nul terug te dringen  
  Terug naar pagina : Pers Pers   Terug naar pagina : Pers Pers  Terug naar pagina : PersPers  Huidige pagina: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling tot nul terug te dringen   Huidige pagina: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling tot nul terug te dringen   Huidige pagina:EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling tot nul terug te dringen  Terug naar pagina : Pers Pers  Terug naar pagina : PersPers 
   

  Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 

   
  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

   
   

  Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 

   

  Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 

   
   

  Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 

  Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 

  Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 

  Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 

  Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 
  Luchtvervuiling: EP-leden willen strengere grenswaarden om vervuiling uiterlijk in 2050 tot nul terug te dringen 
  Persbericht 
  Persbericht  Plenaire vergadering  Plenaire vergadering  ENVI  ENVIENVI 
   
   
   
  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

   
   
  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

   
   
   

  Deel deze pagina: 

  Deel deze pagina: 
  Deel deze pagina: 
 • Facebook Facebook 
 • Twitter Twitter 
 • LinkedIn LinkedIn 
 • WhatsApp WhatsApp 
  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
 • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
 • Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
  Strengere grenswaarden voor 2035 voor verschillende vervuilende stoffen 
 • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
 • Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
  Harmonisatie van luchtkwaliteitsindexen in heel Europa  
 • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
 • EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  EU-landen moeten routekaarten opstellen die beschrijven hoe ze zullen voldoen aan de nieuwe luchtkwaliteitsregels  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  
  Cars in a traffic jam with visible air pollution        
  Cars in a traffic jam with visible air pollution        
  Cars in a traffic jam with visible air pollution    
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock  
  Ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU door luchtvervuiling © Nady/Adobe Stock 

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

  363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone). De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de EU niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid, natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit en zorgen ervoor dat de EU regels volledig in overeenstemming zijn met de meest recente richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

  De EP-leden benadrukken ook dat de door de Commissie voorgestelde luchtkwaliteitsnormen een tussentijdse doelstelling moeten zijn die zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2030, moet worden bereikt.

  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  In de tekst wordt benadrukt dat het aantal bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit moet worden verhoogd. In stedelijke gebieden moet er minimaal één ‘monitoringsupersite’ per twee miljoen inwoners zijn die de blootstelling van de algemene stedelijke bevolking vertegenwoordigt (de Commissie stelde één per 10 miljoen voor). Op locaties waar hoge concentraties ultrafijne deeltjes (UFP), zwarte koolstof, kwik en ammoniak (NH3) aanwezig kunnen zijn, moet er één bemonsteringspunt per miljoen inwoners zijn, hoger dan wat de Commissie oorspronkelijk voorstellde (1 per vijf miljoen inwoners en enkel voor ultrafijne deeltjes).

  Betere bescherming van burgers

  Europarlementariërs willen de momenteel verplinterde en niet-voor de hand liggende luchtkwaliteitsindexen in de hele EU harmoniseren. Indexen moeten vergelijkbaar, duidelijk en publiekelijk beschikbaar zijn, met updates per uur zodat burgers zichzelf kunnen beschermen tijdens hoge niveaus van luchtverontreiniging (en nog voordat verplichte alarmdrempels worden bereikt). Deze indexen zullen informatie bevatten over symptomen die verband houden met pieken van luchtverontreiniging en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s voor elke verontreinigende stof, met inbegrip van informatie die is afgestemd op kwetsbare groepen.

  Burgers wiens gezondheid wordt geschaad moeten een sterker recht op een schadevergoeding hebben wanneer de nieuwe regels worden geschonden, vinden de EP-leden.

  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  De EP-leden stellen voor dat, naast de luchtkwaliteitsplannen die nodig zijn wanneer EU-landen de limieten overschrijden, alle lidstaten ook luchtkwaliteitsstappenplannen moeten opstellen met maatregelen op korte en lange termijn om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.

  Quote

  Na de stemming verklaarde rapporteur Javi López (S&D, ES): “De aanpak van de luchtvervuiling in Europa vereist onmiddellijke actie. Deze langzame pandemie eist een verwoestende tol op onze samenleving, wat leidt tot vroegtijdige sterfgevallen en een veelheid aan hart- en vaatziekten en longziekten. We moeten de wetenschap volgen, onze luchtkwaliteitsnormen afstemmen op de WHO-richtsnoeren en een aantal bepalingen in deze richtlijn versterken. We hebben ambitieuze plannen nodig om het welzijn van onze burgers te waarborgen en een schoner en gezonder milieu te creëren.”

  Volgende stappen

  Het Parlement is nu klaar voor de onderhandelingen met de Raad over de definitieve vorm van de wet.

  Achtergrond

  Luchtvervuiling blijft de belangrijkste milieuoorzaak van vroegtijdige dood in de EU met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is) met als meest schadelijke deeltjes PM2,5, PM10, NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozon), volgens de EMA.

  In oktober 2022 heeft de Commissie een herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteld met ambitieuzere doelstellingen voor 2030 om de doelstelling tot nulverontreiniging tegen 2050 te verwezenlijken, in overeenstemming met het actieplan om verontreiniging tot nul terug te brengen.

  Deze wetgeving voldoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot vervuiling en ‘groenere’ steden met lagere emissies en vergroot het bewustzijn door regelmatig bijgewerkte informatie over verontreiniging te verstrekken, zoals uiteengezet in de voorstellen 2(2), 4(6), en 6(1) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.  Meer bemonsteringspunten voor luchtkwaliteit

  Betere bescherming van burgers  Luchtkwaliteitsplannen en routekaarten

  Quote  Javi López (S&D, ES)

  Volgende stappen

  Achtergrond  (klik hier om te zien hoe schoon de lucht in jouw stad is)volgens de EMA

  herziening van de EU-luchtkwaliteitsregels voorgesteldhet actieplan om verontreiniging

  conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.

  Contact: 

  Contact: 
  Contact: 
 • Thomas HAAHR 

  Thomas HAAHR Thomas HAAHR 
  Press Officer 
  Press Officer Press Officer 
  Contactgegevens: 
  Contactgegevens: 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 42976 (BXL) 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 42976 (BXL) Telefoonnummer: (+32) 2 28 42976 (BXL)Telefoonnummer: (BXL) 
 • Telefoonnummer: (+33) 3 881 72033 (STR) 
 • Telefoonnummer: (+33) 3 881 72033 (STR) Telefoonnummer: (+33) 3 881 72033 (STR)Telefoonnummer: (STR) 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 88 09 87 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 88 09 87 Mobiel telefoonnummer: (+32) 470 88 09 87Mobiel telefoonnummer:  
 • E-mail: thomas.haahr@europarl.europa.eu 
 • E-mail: thomas.haahr@europarl.europa.eu E-mail: thomas.haahr@europarl.europa.euE-mail:  
 • E-mail: envi-press@europarl.europa.eu  
 • E-mail: envi-press@europarl.europa.eu  E-mail: envi-press@europarl.europa.eu E-mail:  
 • Twitteraccount: @EP_Environment 
 • Twitteraccount: @EP_Environment Twitteraccount: @EP_EnvironmentTwitteraccount:  
 • Arianne SIKKEN 

  Arianne SIKKEN Arianne SIKKEN 
  Persvoorlichter 
  Persvoorlichter Persvoorlichter 
  Contactgegevens: 
  Contactgegevens: 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 33126 (BXL) 
 • Telefoonnummer: (+32) 2 28 33126 (BXL) Telefoonnummer: (+32) 2 28 33126 (BXL)Telefoonnummer: (BXL) 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 477 99 19 34 
 • Mobiel telefoonnummer: (+32) 477 99 19 34 Mobiel telefoonnummer: (+32) 477 99 19 34Mobiel telefoonnummer:  
 • E-mail: arianne.sikken@europarl.europa.eu 
 • E-mail: arianne.sikken@europarl.europa.eu E-mail: arianne.sikken@europarl.europa.euE-mail:  
 • E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.eu 
 • E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.eu E-mail: persdienst-NL@europarl.europa.euE-mail:  
   
   

  Meer informatie 

  Meer informatie 
  Meer informatie 
 • Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid  Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
 • Aangenomen tekst (13 september 2023)  Aangenomen tekst (13 september 2023) 
 • Video van het debat in de plenaire vergadering (12 september 2023)  Video van het debat in de plenaire vergadering (12 september 2023) 
 • Proceduredossier  Proceduredossier 
 • Hoe schoon is de lucht in mijn stad? (Europees Milieuagentschap)  Hoe schoon is de lucht in mijn stad? (Europees Milieuagentschap) 
 • Wetgevingstrein  Wetgevingstrein 
 • Denktank van EP: Schonere lucht voor Europa (6 september 2023)  Denktank van EP: Schonere lucht voor Europa (6 september 2023) 
 • Denktank van EP: Herziening van de EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit: Vaststelling van een doelstelling van nulverontreiniging in de lucht  Denktank van EP: Herziening van de EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit: Vaststelling van een doelstelling van nulverontreiniging in de lucht 
 • Multimediacentrum van het EP: gratis foto’s, video’s en audiomateriaal  Multimediacentrum van het EP: gratis foto’s, video’s en audiomateriaal 
 • Informatievideo: luchtkwaliteit  Informatievideo: luchtkwaliteit 
   
   
   
   
   

  Productinformatie 

  REF.:  20230911IPR04915 

  Productinformatie 

  Productinformatie 
  Productinformatie 
  Productinformatie 
  REF.:  20230911IPR04915 
  REF.:  20230911IPR04915 
  REF.: REF.:REF.: 20230911IPR04915 20230911IPR04915 

  Deel deze pagina: 

  Deel deze pagina: 
  Deel deze pagina: 
 • Facebook Facebook 
 • Twitter Twitter 
 • LinkedIn LinkedIn 
 • WhatsApp WhatsApp Aanmelden voor e-mailupdatesAanmelden voor e-mailupdatesPdf-versie Pdf-versie Nieuws  Bekijk het menu: nieuws  Bekijk het menu: nieuws Het Parlement in uw land 
 • Open als nieuwe pagina Brussels
 • Open als nieuwe pagina Brussels Open als nieuwe paginaBrussels
 • Open als nieuwe pagina Den Haag
 • Open als nieuwe pagina Den Haag Open als nieuwe paginaDen HaagTools 
 • Open als nieuwe pagina Wetgevingsobservatorium
 • Open als nieuwe pagina Wetgevingsobservatorium Open als nieuwe paginaWetgevingsobservatorium
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre
 • Naar pagina gaan Multimedia Centre Naar pagina gaanMultimedia Centre
 • Open als nieuwe pagina EbS
 • Open als nieuwe pagina EbS Open als nieuwe paginaEbS