EU bij 78e Algemene Vergadering VN: EU-delegatie wil aanzetten tot wereldwijde actie en solidariteit aanzwengelen

Een delegatie op hoog niveau van de Europese Commissie zal volgende week in New York de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwonen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, uitvoerend vicevoorzitter Maroš Šefčovič, hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell, vicevoorzitter Dubravka Šuica en de commissarissen Stella Kyriakides, Ylva Johansson, Janez Lenarčič, Jutta Urpilainen en Virginijus Sinkevičius zullen evenementen en bijeenkomsten met leiders uit de hele wereld organiseren en bijwonen en gedurende de week deelnemen aan een aantal bilaterale bijeenkomsten op hoog niveau.

De 78e zitting wordt gehouden tegen een achtergrond van complexe crises en conflicten, zoals de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne en de mondiale gevolgen daarvan en de situatie in de Sahel. De historisch grote humanitaire behoeften, de klimaatnoodtoestand, de gezondheidscrises en de wereldwijde uitholling van de democratie en de mensenrechten zijn uitdagingen die geen enkel land alleen het hoofd kan bieden. Effectief multilateralisme is niet zozeer een keuze, als wel de enige manier om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

Bij de Algemene Vergadering zal de focus van de EU en haar lidstaten dit jaar op drie prioriteiten liggen: de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) sneller verwezenlijken, de mondiale governance versterken en mondiale partnerschappen opbouwen om onze gemeenschappelijke doelstellingen te halen. Deze prioriteiten zullen het komende jaar bepalend zijn voor het werk van de EU bij de VN.

Op zondag 17 september nemen voorzitter Von der Leyen en hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell samen met voorzitter van de Europese Raad Michel namens de EU deel aan een trilaterale vergadering met de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Diezelfde dag ontmoeten zij ook de secretaris-generaal van de VN, António Guterres. Vicevoorzitter Šuica vertegenwoordigt de EU op evenementen op hoog niveau in het kader van de “SDG Acceleration Day” (dag ter bespoediging van de SDG's).

Op maandag 18 en dinsdag 19 september nemen voorzitter Von der Leyen en commissaris Urpilainen deel aan de SDG-top en de bijbehorende nevenevenementen, waar ze zullen bevestigen dat de EU vastbesloten is de verwezenlijking van de SDG's weer op schema te brengen. Vicevoorzitter Šuica neemt deel aan en is medeorganisator van een aantal ministeriële evenementen over SDG's, vrouwenrechten en kinderrechten.

Op dinsdag 19 september wonen voorzitter Von der Leyen en hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell samen met Raadsvoorzitter Michel de opening van het algemene debat van de 78e Algemene Vergadering van de VN bij.

Op woensdag 20 september nemen voorzitter Von der Leyen en uitvoerend vicevoorzitter Šefčovič deel aan de klimaattop. Commissaris Sinkevičius vertegenwoordigt de EU bij de officiële ondertekening van het Verdrag inzake de volle zee.

Op donderdag 21 september legt Raadsvoorzitter Michel tijdens het algemene debat de verklaring namens de EU af, vergezeld door hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell. Hoge vertegenwoordiger Borrell houdt namens de EU een toespraak tijdens de voorbereidende ministeriële bijeenkomst voor de top over de toekomst.

Belangrijke EU-evenementen gedurende de week

De EU zal in de marge van de Algemene Vergadering een aantal belangrijke evenementen organiseren of medeorganiseren:

  • Op maandag treedt hoge vertegenwoordiger Borrell samen met het Koninkrijk Saudi-Arabië, de Liga van Arabische Staten, Egypte en Jordanië op als gastheer van een ministeriële bijeenkomst over het vredesproces in het Midden-Oosten. Commissaris Urpilainen zit een bijeenkomst op hoog niveau voor over de Global Gateway van de EU en de steun die de EU biedt voor de digitale transformatie.
  • Op dinsdag is vicevoorzitter Šuica medeorganisator van en spreker op het nevenevenement “Children as Agents of Change” om de verwezenlijking van de SDG's te versnellen. Commissaris Sinkevičius vertegenwoordigt de EU op de bijeenkomst op hoog niveau over natuur en mens, die de titel “From ambition to action” draagt en bedoeld is om de uitvoering van het mondiaal biodiversiteitskader te versnellen.
  • Op woensdag organiseert hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell samen met Egypte de 13e ministeriële bijeenkomst van het Mondiaal Forum Terrorismebestrijding. Vicevoorzitter Šuica zit samen met de EU, België, Malta en de VN een evenement over de behartiging van de belangen van kinderen in gewapende conflicten voor. Commissaris Lenarčič is medevoorzitter van een ministeriële donorconferentie over de humanitaire situatie in Sudan en de regio, getiteld “The Cost of Inaction”. Commissaris Urpilainen zit samen met Botswana, het VN-aids-programma en de VS een evenement op hoog niveau voor over de huidige inspanningen om aids een halt toe te roepen en bescherming te bieden tegen toekomstige pandemieën.
  • Op donderdag treedt commissaris Lenarčič samen met België en de Verenigde Arabische Emiraten op als gastheer van een rondetafelconferentie op hoog niveau over versnelde klimaatactie in zwakke en kwetsbare omgevingen. Diezelfde dag is hij, samen met Zweden en het Koninkrijk Saudi-Arabië, ook medevoorzitter van een nevenevenement op hoog niveau over het dichten van de kloof op het gebied van humanitaire financiering.

Andere evenementen op hoog niveau in diezelfde week

De agenda van de EU-afgevaardigden is gevuld met debatten op hoog niveau, nevenevenementen en tal van bilaterale besprekingen:

  • Op zondag vertegenwoordit vicevoorzitter Šuica de EU op het evenement “Generation Equality”, op de nevenevenementen “Ending violence against women and girls” en op het UNICEF-evenement op hoog niveau “Champions for Children, Child Rights at the Heart of the SDG”.
  • Op maandag zit hoge vertegenwoordiger Borrell een informele bijeenkomst van de de EU-ministers van Buitenlandse Zaken voor, waar Oekraïne en de Sahel hoog op de agenda zullen staan. en vervolgens deelnemen aan een vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7. Commissaris Johansson neemt deel aan een ministeriële bijeenkomst van de Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats. Diezelfde dag neemt zij ook deel aan de ministeriële bijeenkomst van het Resettlement Diplomacy Network.
  • Op dinsdag neemt voorzitter Von der Leyen deel aan het door Bloomberg georganiseerde Transition Finance Action Forum. Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell ontmoet de leiders van de Westelijke Balkan tijdens een werklunch. Vicevoorzitter Šuica neemt het woord op de nevenevenementen “Alleviating suffering of Ukrainian children affected by war” en “Children's rights in the digital environment”. Commissaris Johansson neemt deel aan het USAID-evenement over corruptiebestrijding en de kans om de Euro-Atlantische integratie van Oekraïne en Moldavië te bespoedigen. Commissaris Urpilainen neemt deel aan het evenement op hoog niveau over pandemische paraatheid, dat wordt georganiseerd door het pandemiefonds en de WHO. Daarna is zij medevoorzitter van een bijeenkomst op hoog niveau van het Global Education Forum.
  • Op woensdag neemt voorzitter Von der Leyen deel aan de Atlantic Council Awards. Uitvoerend vicevoorzitter Šefčovič neemt deel aan het door Canada georganiseerde Global Carbon Pricing Event. Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell neemt samen met Noorwegen deel aan de ministeriële bijeenkomst van het ad hoc Verbindingscomité inzake Palestina. Diezelfde dag spreekt hij op een openbaar evenement aan de New York University over de rol van Europa in de wereld. Commissaris Johansson neemt deel aan de 4e ministeriële bijeenkomst van de Group of Friends of Victims of Terrorism. Commissaris Sinkevičius neemt deel aan het nevenevenement van de coalitie met hoge ambitie op het gebied van biodiversiteit buiten de nationale jurisdictie, getiteld “Building Political Momentum to Fast-Track Ratification of the High Seas Treaty”. Voorts neemt hij deel aan de bijeenkomst “Moving Closer to Global Plastics Treaty”, is hij aanwezig bij een openbare paneldiscussie op hoog niveau over “Defend the defenders: Towards a global response for protection of defenders on the frontline of the climate crisis” en gaat hij naar een receptie op hoog niveau over bossen, natuur en klimaat.
  • Op donderdag houdt voorzitter Von der Leyen een keynotespeech tijdens Global Citizen Now. Uitvoerend vicevoorzitter Šefčovič neemt deel aan de ministeriële raadpleging van het aantredende voorzitterschap van de COP28 over de algemene inventarisatie en aan de derde dialoog op hoog niveau over een op 1,5 °C afgestemde energietransitie. Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell legt een verklaring af tijdens een vergadering van de Group of Friends on Accountability naar aanleiding van de Russische agressie tegen Oekraïne. Hij neemt deel aan een diner van de trans-Atlantische ministers van Buitenlandse Zaken, dat wordt georganiseerd door de VS. Commissaris Johansson neemt deel aan de zitting op hoog niveau van het Strong Cities Network, georganiseerd door de burgemeester van New York.
  • Op vrijdag neemt uitvoerend vicevoorzitter Šefčovič deel aan het ministerieel overleg over financieringsregelingen voor het aanpakken van verlies en schade.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de prioriteiten van de EU op de 78e Algemene Vergadering van de VN.

Samen leveren de EU en haar lidstaten de grootste financiële bijdrage aan het VN-systeem, goed voor bijna een kwart van de reguliere begroting van de VN.

De agenda van de individuele EU-afgevaardigden staat op hun websites.

Pers- en audiovisueel materiaal zal beschikbaar zijn op de website van de EDEO, de Europa-website, de website van de Raad van de Europese Unie en de Ebs-website.

Doe mee met de onlinegesprekken op Twitter, Instagram en Facebook met de hashtags #UNGA en #EU en volg de hele week @EUatUN en de accounts van de Commissieleden voor live updates.

Factsheet (EN): EU-VN: een partnerschap dat resultaten oplevert

Factsheet: EU-financiering van de VN

De EU en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen