Overhandiging jaarverslag Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ aan demissionair minister Yeşilgöz

Op donderdag 5 oktober 2023 heeft voorzitter van de Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’, Pieter Verhoeve, het jaarverslag 2022 aan demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid overhandigd.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Voorzitter van de Taskforce Onze hulpverleners veilig Pieter Verhoeve overhandigt het jaarverslag 2022 aan demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid.

In het jaarverslag wordt weergegeven hoe de Taskforce in 2022 invulling heeft gegeven aan haar rol en welke concrete resultaten zijn bereikt.

Pieter Verhoeve: ‘Wij zijn trots op de inspanningen die de Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ maakt om samen met politie, brandweer, boa’s, OM, de wetenschap en het ministerie van JenV en BZK het onderwerp agressie en geweld tegen hulpverleners breed te agenderen.’