EU en nabuurschapslanden verbinden zich ertoe de controle op het visserijbeheer in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee te verbeteren

Tot de belangrijkste maatregelen behoorden de EU en de buurlanden in het kader van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) om nieuwe instrumenten in te voeren om de activiteiten van alle vloten die in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee vissen, te volgen en om de verschillende meerjarige beheersplannen (MAP's) te delen. Het nieuwe mechanisme zal door middel van passende en evenredige maatregelen follow-up geven aan gevallen van niet-naleving. Om de gezamenlijke inspanningen in de Middellandse Zee te consolideren en ervoor te zorgen dat de maatregelen ter plaatse resultaten opleveren, zal dit jaar nog steeds een patrouillevaartuig van het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) worden ingezet.

Tijdens de 46ejaarvergadering van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM), die van 6 tot en met 10 november in Split plaatsvond, zijn de EU en de buurlanden overeengekomen het gelijke speelveld bij de controle en het beheer van de visserij in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee te versterken. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat alle bij de visserij betrokken marktdeelnemers dezelfde normen volgen, op basis van de beginselen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

Dankzij de inspanningen van de EU en meer dan 12 andere kuststaten heeft de GFCM unaniem in totaal 34 gezamenlijke maatregelen goedgekeurd. De EU zal de uitvoering van de maatregelen en de GFCM-strategie voor 2030 ondersteunen met een jaarlijkse subsidie van 8 miljoen EUR.

Maatregelen voor meer duurzaamheid en bescherming van de biodiversiteit

De tijdens de GFCM-vergadering overeengekomen maatregelen zullen de volgende positieve gevolgen hebben voor de Middellandse Zee en de Zwarte Zee: 

  • Meer duurzaamheid door traceerbaarheid: De traceerbaarheid van visserijproducten is van essentieel belang voor de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde praktijken (IOO-praktijken). Nieuwe vangstdocumentatieregelingen voor rood koraal in de Middellandse Zee en voor tarbot in de Zwarte Zee zullen helpen om de oorsprong van visserijproducten vast te stellen en te zorgen voor een betere instandhouding van deze iconische soorten.
  • Decarbonisatie als antwoord op energiecrises en verontreiniging: de GFCM zal de eerste regionale organisatie voor visserijbeheer zijn die een permanente werkgroep zal oprichten en een routekaart voor het koolstofvrij maken van visserijactiviteiten zal vaststellen. Deze werkgroep zal acties vaststellen ter bevordering van een veerkrachtigere sector tegen energiecrises, een verkleining van de koolstofvoetafdruk en studies om de impact van het vistuig op de zeebodem te beoordelen.
  • Duurzaam beheer van goudmakreel door middel van een nieuw meerjarenplan: De GFCM heeft een nieuw meerjarig beheersplan (MAP) voor goudmakreel in de Middellandse Zee goedgekeurd. Het meerjarenplan is gebaseerd op een gezamenlijk voorstel van de EU en Tunesië, de belangrijkste spelers in deze visserij. Het doel van het MAP en de bijbehorende inspectieregeling is het behoud van deze iconische soort met een hoge commerciële waarde op duurzaam beheerde niveaus.
  • Bescherming van kwetsbare soorten en mariene habitats: Na de leiding van de EU heeft de GFCM een strategie voor de bescherming van kwetsbare soorten aangenomen en een waarnemingspost voor niet-inheemse soorten opgericht. De visserijorganisatie is begonnen met proefstudies om na te gaan of het verbod op bodemtrawls kan worden uitgebreid tot wateren dichter bij de oppervlakte, tot 800 meter.

De GFCM consolideerde ook de bestaande maatregelen in het kader van het meerjarig beheersplan voor Europese aal. De langetermijnmaatregelen zullen volgend jaar worden vastgesteld op basis van de resultaten van een regionaal onderzoeksprogramma.

Overeenkomstig de maatregelen van voorgaande jaren heeft de GFCM besloten het voor de visserij beperkte gebied (FRA) in de Golf van Lion te versterken. De EU, Marokko en Algerije kwamen ook overeen een FRA uit te voeren in de Cabliers Mound.

Volgende stappen

De Raad van de Europese Unie zal op 11 en 12 december de visserijopportuniteitsmaatregelen van de GFCM voor de Middellandse Zee en de Zwarte Zee bespreken en vaststellen.

Achtergrond

De Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) is een regionale organisatie voor visserijbeheer die is opgericht in het kader van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Zij speelt een cruciale rol in de governance van de visserij en heeft de bevoegdheid om bindende aanbevelingen te doen voor de instandhouding en het beheer van de visserij en voor de ontwikkeling van de aquacultuur. Het lidmaatschap van de EU bestaat uit de EU, 19 mediterrane staten en drie landen aan de Zwarte Zee.

Met de politieke inzet en nauwe samenwerking van alle partijen en belanghebbenden, en met het feit dat de EU een leidende rol op zich neemt, werkt de organisatie actief aan de versterking van de nieuwe visserijgovernance die met de ministeriële verklaringen MedFish4Ever en Sofia is vastgesteld, aan het keren van overbevissing, aan de bescherming van mariene ecosystemen en aan de veerkracht en winstgevendheid van de visserij- en aquacultuursector. Alle besluiten en resultaten zijn gebaseerd op de hernieuwde toezeggingen in de ministeriële verklaring MedFish4Ever.

Voor meer informatie

GFCM 2030-strategie | Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee — GFCM | Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (fao.org)

Beheersplannen | Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee — GFCM | Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (fao.org)