Verordening interoperabel Europa zal online overheidsdiensten voor mensen en bedrijven verbeteren

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat het Europees Parlement en de Raad gisteravond hebben bereikt over de verordening interoperabel Europa. Deze verordening versterkt de grensoverschrijdende interoperabiliteit en samenwerking in de overheidssector in de hele EU. De Commissie heeft de verordening voorgesteld om bij te dragen tot de digitale doelstellingen van Europa voor 2030 door belangrijke overheidsdiensten online beschikbaar te maken voor iedereen in de EU, zonder discriminatie. Het vandaag bereikte akkoord maakt de weg vrij naar de voltooiing van de digitale eengemaakte markt.

De verordening interoperabel Europa tilt de uitwisseling van overheidsinformatie in de Unie naar een hoger niveau en versnelt de digitale transformatie van de Europese overheidssector. Met de verordening wordt een samenwerkingskader voor overheidsdiensten in de hele EU ingevoerd om de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens te bevorderen. Dankzij deze samenwerking kan overeenstemming worden bereikt over interoperabele en herbruikbare digitale oplossingen, zoals opensourcesoftware, richtsnoeren, checklists, kaders en IT-instrumenten. Zodoende worden administratieve lasten weggenomen, waaronder juridische, organisatorische, semantische en technische belemmeringen voor administratieve samenwerking.

De verordening zal ervoor zorgen dat EU-burgers naadloos toegang hebben tot grensoverschrijdende overheidsdiensten, wat bijdraagt tot de levenskwaliteit van mensen die in een ander EU-land willen werken of studeren of met pensioen willen gaan. Dit geldt ook voor de 150 miljoen EU-burgers die in een grensregio wonen en de twee miljoen mensen die tussen lidstaten pendelen.

Volgende stappen

De wettekst moet nog worden goedgekeurd en aangenomen voordat de verordening in werking kan treden. De Commissie is al voorbereidingen aan het treffen voor een soepele en tijdige uitvoering van de verordening.

Achtergrond

Interoperabiliteit draait om het gezamenlijk bereiken van gemeenschappelijke doelen, ondanks organisatorische of geografische afstand tussen de betrokkenen. De interoperabiliteit van de overheidssector is de capaciteit van overheden om samen te werken en waardoor overheidsdiensten over landsgrenzen, in verschillende sectoren en over organisatorische grenzen heen kunnen functioneren. Dit bespaart mensen en bedrijven tijd en geld, omdat hun interactie met overheidsdiensten verbetert. De strijd tegen COVID-19 is een goed voorbeeld van doeltreffende interoperabiliteit. De invoering van het digitale EU-covidcertificaat heeft grensoverschrijdend reizen in de EU tijdens de pandemie gemakkelijker gemaakt.

Interoperabele digitale overheidsdiensten zijn essentieel voor de opbouw van de digitale eengemaakte markt. De ervaring leert dat interoperabiliteit niet alleen tot economische voordelen en efficiëntiewinst leidt en gebruikers centraal stelt, maar ook een positieve invloed heeft op publieke waarden en bv. het vertrouwen van burgers in hun overheid versterkt.

De afgelopen jaren hebben deskundigen op het gebied van digitale overheid en data op basis van het huidige Europese interoperabiliteitskader brede gemeenschappelijke praktijken ontwikkeld voor samenwerking op het gebied van interoperabiliteit. Uit recente evaluaties is echter gebleken dat deze volledig vrijwillige samenwerkingsaanpak beperkingen heeft.

Ook vanuit de lidstaten klonk de roep om meer Europese samenwerking op het gebied van interoperabiliteit steeds luider. Dit blijkt onder meer uit de ministeriële verklaringen die in 2017 in Tallinn en in 2020 in Berlijn zijn ondertekend. Bovendien hebben EU-burgers die deelnamen aan de Conferentie over de toekomst van Europa gepleit voor het bevorderen van de grensoverschrijdende interoperabiliteit.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: verordening interoperabel Europa

Voorstel voor de verordening interoperabel Europa

Communicatie

Effectbeoordeling

Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en gemeenschappen (EIF4SCC)

Evaluatie van het Europees interoperabiliteitskader