Europese Innovatieraad keurt in een jaar 1 miljard euro aan durfkapitaalinvesteringen in deep tech goed

De Commissie heeft vandaag aangekondigd dat het fonds van de Europese Innovatieraad (EIC-fonds) 1 miljard euro aan investeringen in deeptechbedrijven heeft goedgekeurd sinds het fonds in september 2022 operationeel is geworden. Het EIC-fonds is de durfkapitaaltak van de Europese Innovatieraad, die in het kader van Horizon Europa is opgericht om baanbrekende technologieën en innovaties te ondersteunen. In iets meer dan een jaar zijn de investeringen van 159 start-ups en kmo's, die allemaal zijn geselecteerd in het kader van het EIC-accelerator-programma, goedgekeurd. Met deze mijlpaal van 1 miljard euro versterkt het EIC zijn positie als dé investeerder voor Europese deeptechbedrijven.

Bedrijven worden in het kader van het EIC-programma geselecteerd na een uitvoerige evaluatieprocedure door externe deskundigen en een grondig zorgvuldigheidsonderzoek door de Europese Investeringsbank, die optreedt als investeringsadviseur van het EIC-fonds. Nadat de investeringen zijn goedgekeurd, hebben bedrijven doorgaans twaalf maanden de tijd om, met hulp van de EIC, mede-investeerders te vinden. 71 bedrijven hebben dit proces al afgerond en hebben mede-investeringen aangetrokken met een waarde van drie keer die van de investeringen vanuit het EIC-fonds. De meeste bedrijven ontvangen ook subsidies tot 2,5 miljoen euro en krijgen toegang tot expertise, partnerschappen en marktkansen via de bedrijfsacceleratiediensten van het EIC.

Enkele bedrijven die EIC-investeringen hebben ontvangen, zijn:

  • Quandela (Palaiseau, Frankrijk): leider op het gebied van kwantumfotonica, die volledig optische kwantumcomputers ontwikkelt, die zowel in de cloud als ter plaatse beschikbaar zijn. Deze onderneming heeft onlangs 50 miljoen euro van verschillende investeerders bemachtigd voor de ondersteuning van internationale uitbreiding en verdere industriële ontwikkeling;
  • Microsure (Eindhoven, Nederlands): innovatieleider op het gebied van robotgeassisteerde microchirurgie, die 38 miljoen euro heeft opgehaald om de ontwikkeling van zijn nieuwste microchirurgische robot voor klinische studies te voltooien.
  • MeThinks AI (Barcelona, Spanje): bedrijf gespecialiseerd in vroege diagnose en behandeling van acute beroertes bij patiënten door middel van artificiële intelligentie (AI), dat vandaag heeft aangekondigd dat het 2,5 miljoen euro aan converteerbare leningen heeft verkregen voor de komende investeringsronde.

Bovendien heeft de EIC op 30 oktober de resultaten van de meest recente oproep in het kader van de EIC-accelerator bekendgemaakt: 47 bedrijven zijn geselecteerd voor EIC-steun ter waarde van 349 miljoen euro, waarvan 236 miljoen euro is bestemd is voor investeringen via het EIC-fonds. Hiermee komt het totale aantal bedrijven dat door de EIC-accelerator is geselecteerd sinds de lancering ervan in 2021 in het kader van het Horizon Europa-programma, op 493. Meer dan duizend bedrijven hebben voorstellen voor de meest recente termijn van de EIC-accelerator op 8 november ingediend en gaan nu de zeer concurrerende selectiefase in.

Achtergrond

Met de EIC-accelerator worden start-ups en kmo's subsidies tot maximaal 2,5 miljoen euro toegekend, gecombineerd met aandeleninvesteringen via het EIC-fonds ten belope van 0,5 tot 15 miljoen euro of meer. Behalve dat zij financiële steun ontvangen, kunnen alle projecten ook gebruikmaken van een reeks diensten voor bedrijfsacceleratie die toegang bieden tot toonaangevende deskundigen, ondernemingen, investeerders en ecosysteemactoren. Start-ups en kmo's kunnen te allen tijde een korte aanvraag bij EIC-accelerator indienen. Als die aanvraag succesvol is, worden zij uitgenodigd om volledige aanvragen voor te bereiden om bij een van de reguliere termijnen in te dienen. De termijnen voor de EIC-accelerator van 2024 zullen binnenkort in het EIC-werkprogramma worden aangekondigd.

Het EIC-fonds investeert in alle technologieën en verticale sectoren, en in alle EU-lidstaten en met Horizon Europa geassocieerde landen. Het EIC-fonds wordt beheerd door een onafhankelijke fondsbeheerder, en de EIB treedt op als investeringsadviseur. Het fonds is bedoeld om een cruciaal financieringstekort op te vangen en vooral om bedrijven te ondersteunen bij de ontwikkeling en de marktintroductie van disruptieve technologieën, waarbij verbinding met de huidige marktdeelnemers wordt gezocht en banden met hen worden aangehaald. Het helpt bij het spreiden van risico's door een groot netwerk van kapitaalverstrekkers en strategische partners op te bouwen die geschikt zijn als mede-investeerders en vervolgfinancierders. Dit is een van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe Europese innovatieagenda die in 2022 is gelanceerd, op het prioritaire gebied “financiering van deeptech-innovatie” daarvan.

Meer informatie

EIC-accelerator
EIC-fonds
Nieuwe Europese innovatieagenda