EU-handelsovereenkomsten zijn meer dan 2 biljoen euro waard

De waarde van de EU-handel via vrijhandelsovereenkomsten met partners overal ter wereld bedroeg in 2022 voor het eerst meer dan 2 biljoen euro. Dat blijkt uit het derde jaarverslag over de uitvoering en handhaving van het handelsbeleid van de EU dat vandaag wordt gepubliceerd. 

Uit het verslag van de Europese Commissie blijkt dat de handel met onze 20 belangrijkste handelspartners waarmee een overeenkomst is gesloten, in 2022 gemiddeld met nagenoeg 30 % is toegenomen. In samenwerking met de lidstaten en het bedrijfsleven in de EU heeft de Commissie ook meer dan 30 handelsbelemmeringen in 19 landen geslecht. De aanpak van belemmeringen in de afgelopen vijf jaar heeft alleen al in 2022 bijgedragen tot een stijging van de EU-uitvoer met 7 miljard euro. Onze overeenkomsten hebben ook gezorgd voor een betere bescherming van het milieu en de arbeidsrechten.

De EU heeft het grootste netwerk van handelsovereenkomsten ter wereld, dat in totaal 74 landen beslaat, goed voor 44 % van alle EU-handel. In 2022 groeide de handel (met uitzondering van die in energieproducten) tussen de EU en haar door een handelsovereenkomst verbonden partners meer dan de handel van de EU met alle andere partners. Die overeenkomsten hebben bijgedragen tot het behoud van handel en investeringen in een moeilijk mondiaal ondernemingsklimaat dat wordt gekenmerkt door toenemende geopolitieke uitdagingen, zoals de Russische agressie tegen Oekraïne.

Handelsovereenkomsten ondersteunen uitvoer, veerkracht en diversificatie

Handelsovereenkomsten bleven zorgen voor economische groei en veerkrachtigere toeleveringsketens, door:

  • nieuwe uitvoermogelijkheden te creëren voor producenten en landbouwers in de EU: in het kader van de respectieve handelsovereenkomsten steeg bijvoorbeeld de EU-uitvoer van geneesmiddelen naar Vietnam met 152 % en van auto's en onderdelen naar Zuid-Korea met 217 %; de EU-uitvoer van vlees naar Canada steeg met 136 % en de uitvoer van diensten uit de EU naar Canada met 54 %. De EU-handel ondersteunt 670 000 kleine en middelgrote EU-bedrijven die uitvoeren naar derde landen;
  • de uitvoer beter bestand te maken tegen externe schokken: in 2022 steeg de EU-uitvoer van aan sancties onderworpen goederen naar preferentiële partners met 174 miljard euro, waarmee het verlies van 27 miljard euro aan uitvoer naar Rusland vele malen werd gecompenseerd;
  • het waarborgen van toegang tot belangrijke inputs en het verminderen van de overmatige afhankelijkheid van één land: in de eerste vijf jaar van de overeenkomst tussen de EU en Canada (CETA) is de EU-invoer van kritieke grondstoffen uit Canada met 56 % gestegen, vergeleken met een groei van slechts 25 % voor deze materialen uit andere bronnen, wat bijdraagt tot de strategie van de EU om te diversifiëren ten nadele van Rusland. Kritieke grondstoffen zijn essentieel voor de groene en digitale transformatie van de economie van de EU.

Belemmeringen wegnemen en vooruitgang boeken in geschillen

In 2022 heeft de Commissie 31 handelsbelemmeringen in 19 partnerlanden kunnen doen wegnemen. Dit draagt bij tot het stimuleren van de EU-uitvoer in belangrijke sectoren zoals de agrovoedingssector, de farmaceutische sector en de sector van de gezondheidszorg en schoonheidsproducten.

Voorbeelden hiervan zijn de wijziging van de sinds lang bestaande Amerikaanse invoerbelemmeringen voor schapen- en geitenproducten, en de afschaffing door Costa Rica van zijn decennialang geheven belasting van 10 % op uit de EU ingevoerd bier.

De geschillenbeslechting in de Wereldhandelsorganisatie werd voortgezet. De EU heeft vier nieuwe geschillen aanhangig gemaakt, waaronder het allereerste met het Verenigd Koninkrijk, over een discriminerende subsidieregeling voor groene energie. Dat geschil werd na slechts vier maanden in onderlinge overeenstemming opgelost. De EU heeft ook gelijk gekregen in haar geschil met Turkije over discriminerende praktijken inzake geneesmiddelen, en volgt nu de stappen die Turkije zet om voor naleving te zorgen.

Inzetten op duurzaamheid

De EU heeft ook vooruitgang geboekt op het gebied van arbeids- en milieukwesties in het kader van de overeenkomsten die een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling bevatten. In het kader daarvan hebben Japan en Zuid-Korea de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd die in hun respectieve handelsovereenkomsten met de EU worden genoemd. Nauwere samenwerking met Peru en Colombia heeft deze landen ertoe aangezet hun arbeidswetgeving te herzien.

Meer informatie

Andere bronnen