Nieuw Europees Bauhaus-academie voor het opbouwen van vaardigheden voor duurzaam bouwen met innovatieve materialen

Vandaag wordt het pan-Europese consortium van de NEBA Alliance bekendgemaakt als winnaar van de oproep tot het indienen van voorstellen om de Nieuw Europees Bauhaus-academie te lanceren. De NEB-academie, een opleidingsnetwerk dat in november 2022 voor het eerst door voorzitter Von der Leyen in Finland werd aangekondigd, zal een beslissende impuls geven aan nieuwe vaardigheden en onderwijs op alle niveaus van de bouwsector. Het zal gericht zijn op de NEB-waarden van duurzaamheid, esthetiek en inclusiviteit, en de uitvoering van de Europese Green Deal in de circulaire bio-economie ondersteunen. Het wordt gefinancierd door de Gemeenschappelijke Onderneming „Een circulair biogebaseerd Europa” (CBE JU).

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen: „Ik ben ingenomen met de Alliantie van de Nieuw Europees Bauhaus-academie, een grootmacht van 14 Europese partners, die klaar is om haar EU-brede opleidingsnetwerk op te zetten. Het zal een solide steun zijn voor de Europese bouwsector, het aanpakken van tekorten aan arbeidskrachten en het bevorderen van kennisdeling, onder meer over duurzame biogebaseerde oplossingen, zoals het circulaire gebruik van hout en andere innovatieve materialen.”

Opleidingsnetwerk voor duurzame bouw

De komende twee jaar zal de NEBA Alliance een internationale alliantie van onderwijsactoren en aanbieders van opleidingen ontwikkelen, die vijf lokale en regionale hubs in heel Europa met elkaar zal verbinden. Deze hubs zullen via een digitaal platform op maat gesneden en hoogwaardige, gezamenlijk gecreëerde opleidingsdiensten, curricula en programma's inzake duurzame bouwoplossingen aanbieden. Om te zorgen voor consolidatie, groei en een grotere dekking, zowel in Europa als daarbuiten, zal de alliantie oproepen tot nieuwe regionale NEBA en satelliethubs om zich aan te sluiten bij en bij te dragen met opleidingsinhoud.

De NEBA Alliance, geleid door de Sloveense universiteit van Primorska, bestaat uit 14 partners uit Oostenrijk, België, Estland, Finland, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Zweden en Nederland. Haar expertise bestrijkt een groot deel van Europa, wat zowel de regionale als de nationale bouwsector zal vergemakkelijken. Het omvat academische entiteiten, onderzoekscentra, overheidsinstanties en Europese netwerken.

De NEB-academie is een vlaggenschipinitiatief van hetEuropees Jaar vande Vaardigheden, dat de nadruk legt op het belang van opleiding en een leven lang leren voor de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn, onder meer in de context van de groene en de digitale transitie.

Volgende stappen

De succesvolle aanvrager en het programmabureau CBE zullen nu beginnen met de voorbereiding van de ondertekening van de subsidieovereenkomst.

Achtergrond

Een groot deel van de Europese broeikasgasemissies is afkomstig van de bouwsector. Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU te verwezenlijken, wordt de sector in de Europese Green Deal opgeroepen deze emissies tegen 2030 met 60 % te verminderen. Europa moet dus gebruikmaken van het enorme potentieel van het gebruik van innovatieve biogebaseerde oplossingen in de bouw. Een gebrek aan vaardigheden en kennis over deze innovatieve oplossingen in het ecosysteem voor de bouw is echter een van de grootste belemmeringen voor deze groene transitie.

Als vlaggenschip van het Europees Jaar van de Vaardigheden zal de Nieuw Europees Bauhaus-academie de bij- en omscholing in het ecosysteem voor de bouw versnellen. De NEB-academie richt zich op de noodzaak om werknemers in de bouwsector bij te scholen en om te scholen, met bijzondere aandacht voor het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van beroepsopleidingsmogelijkheden, met name programma's voor biogebaseerde oplossingen voor de bouwsector. Via een netwerk van hubs met bestaande aanbieders van onderwijs en opleiding zal de Academie coherente en toegankelijke onlinecursussen en opleidingen ter plaatse in Europa aanbieden en de interregionale uitwisseling van vaardigheden en beste praktijken bevorderen.

Over de Gemeenschappelijke Onderneming „Een circulair biogebaseerd Europa”

De Gemeenschappelijke Onderneming „Een circulair biogebaseerd Europa” is een partnerschap van 2 miljard euro tussen de Europese Unie en het Consortium biogebaseerde industrieën dat projecten financiert ter bevordering van concurrerende circulaire biogebaseerde industrieën in Europa. De GO CBE opereert voor de periode 2021-2031 volgens de regels van Horizon Europa, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU. Onafhankelijke beoordelaars die zijn geselecteerd uit de databank van deskundigen van Horizon Europa ondersteunden het programmabureau van de GO CBE bij de evaluatie van deze oproep.

Voor meer informatie

De Nieuw Europees Bauhaus-academie

Oproep tot het indienen van voorstellen voor 2023-2

Informatie over financieringsmogelijkheden van de GO CBE

Door het JU-fonds van CBE gefinancierde prestatieverhalen

Alle door CBE JU-gefinancierde projecten