EU en Kenia ondertekenen ambitieuze economische partnerschapsovereenkomst met krachtige bepalingen inzake duurzaamheid

De EU en Kenia hebben vandaag een economische partnerschapsovereenkomst ondertekend om de bilaterale handel in goederen te stimuleren, de investeringsstromen te vergroten en bij te dragen tot duurzame economische groei.

Deze overeenkomst biedt een platform om de werkgelegenheid in zowel de EU als Kenia te ondersteunen, en voorziet in gerichte samenwerking om de economische ontwikkeling van Kenia te bevorderen. Het gaat hier om de meest ambitieuze handelsovereenkomst die de EU ooit met een ontwikkelingsland heeft gesloten op het gebied van duurzaamheidsbepalingen, die onder meer betrekking hebben op klimaat- en milieubescherming, arbeidsrechten en gendergelijkheid.

De ondertekening vond in aanwezigheid van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Keniaanse president dr. William Samoei Ruto plaats tijdens een officiële ceremonie in Nairobi.

De EU is de eerste exportbestemming en de op één na grootste handelspartner van Kenia, met in totaal 3,3 miljard euro aan bilaterale handel in 2022 — een toename van 27 % ten opzichte van 2018. De overeenkomst zal nog meer kansen creëren voor Keniaanse bedrijven en exporteurs, aangezien bij de inwerkingtreding ervan de EU-markt volledig zal worden opengesteld voor Keniaanse producten. Dankzij meer rechtszekerheid en stabiliteit zal zij ook investeringen van de EU in Kenia stimuleren.

Kenia speelt een voortrekkersrol bij het streven naar duurzaamheid op het Afrikaanse continent en is een betrouwbare bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Het land leidt samen met de EU en andere partners het initiatief van de coalitie van ministers van Handel over klimaat, dat eerder dit jaar van start ging. De overeenkomst tussen de EU en Kenia bouwt voort op deze sterke staat van dienst en is de eerste overeenkomst met een ontwikkelingsland waarin de nieuwe aanpak van de EU op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling wordt weerspiegeld.

De evenwichtige overeenkomst houdt rekening met de ontwikkelingsbehoeften van Kenia, doordat zij het land een langere periode voor geleidelijke openstelling van zijn markt biedt. Zij omvat ook een speciale vrijwaringsregeling voor de landbouw, de voedselzekerheid en de opkomende industrie. Er is een specifiek hoofdstuk opgenomen over economische en ontwikkelingssamenwerking, met als doel het concurrentievermogen van de Keniaanse economie te versterken. Samen met de ontwikkelingshulp van de EU zal dit Kenia helpen capaciteit op te bouwen en de overeenkomst vlot uit te voeren, terwijl lokale landbouwers worden ondersteund om aan de EU-normen te voldoen en de door de overeenkomst geboden kansen te benutten.

De overeenkomst strookt met de toezegging van de Commissie om nauwer met partners en regio's in Afrika samen te werken. Het doel is bij te dragen tot meer duurzame handelsbanden tussen beide continenten en in Afrika zelf, en aldus de belangrijkste doelstellingen voor de betrekkingen tussen de EU en Afrika en de groene transitie te verwezenlijken.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Kenia is voor de Europese Unie een belangrijke partner in Afrika. De nieuwe economische partnerschapsovereenkomst zal de bilaterale handel nog verder stimuleren, investeringen ondersteunen en in Kenia goede banen scheppen. Deze overeenkomst zal ook bijdragen tot duurzame en eerlijke economische groei en bedrijven nieuwe kansen geven, wat de bevolking in zowel de EU als Kenia ten goede komt. Zij omvat de meest verregaande sociale en klimaatverbintenissen van elke handelsovereenkomst van de EU met een Afrikaans land.”

Volgende stappen

De economische partnerschapsovereenkomst zal ter goedkeuring aan het Europees Parlement worden toegezonden. Daarna zal de overeenkomst in werking treden. 

Achtergrond

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Kenia heeft tot doel de bepalingen van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG) ten uitvoer te leggen; andere OAG-landen kunnen in de toekomst tot de overeenkomst toetreden.

De economische partnerschapsovereenkomst en haar ambitieuze verbintenissen vormen een cruciaal streefdoel van de huidige handelsagenda van de EU, met name de handelsrelaties met Afrika te verbeteren, de EU te helpen haar huidige handelsovereenkomsten met Afrikaanse landen te verdiepen en uit te breiden en de duurzaamheidsdoelstellingen ervan kracht bij te zetten.

Meer informatie

Persbericht van 19 juni 2023

Belangrijkste voordelen EPO EU-Kenia

Factsheet EU-Kenia handel en duurzame ontwikkeling

Gezamenlijke verklaring Europese Unie en Kenia

Vragen en antwoorden

MEMO