EU investeert nog eens 2 miljard euro aan inkomsten uit de emissiehandel in schone energie-infrastructuurprojecten in de lidstaten via het moderniseringsfonds

Vandaag is in het kader van het moderniseringsfonds 2,17 miljard euro uitbetaald om de energiesystemen in negen lidstaten te helpen moderniseren aan de hand van 19 geselecteerde projecten. Deze investeringen zullen lagere-inkomenslanden in de EU helpen om hun klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen, zullen de uitstoot van broeikasgassen in de energiesector, de industrie en het vervoer verminderen en de energie-efficiëntie verbeteren. Zij worden gefinancierd met inkomsten uit het emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS). Met het moderniseringsfonds is sinds de oprichting ervan in 2021 al 9,68 miljard euro aan EU-ETS-inkomsten uitbetaald om de lidstaten te helpen hun groene transitie te versnellen.

In juni werd al aangekondigd dat voor 2,49 miljard euro werd geïnvesteerd in 31 projecten, en nu wordt nog eens 2,17 miljard euro uitgetrokken voor 19 extra projecten, wat het totaal aan investeringen van het moderniseringsfonds in 2023 op 4,66 miljard euro voor 50 projecten brengt. Dit jaar ging er steun uit het moderniseringsfonds naar Bulgarije (197 miljoen euro), Kroatië (88 miljoen euro), Tsjechië (1,848 miljard euro), Estland (66 miljoen euro), Letland (5 miljoen euro), Litouwen (11 miljoen euro), Polen (221 miljoen euro), Roemenië (2,169 miljard euro) en Slowakije (60 miljoen euro).

De 50 projecten zijn gericht op opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, modernisering van energienetwerken, energie-efficiëntie, en het vervangen van steenkool door brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • de modernisering van het elektriciteitsdistributienet in Bulgarije om de elektrificatie van vervoer, de uitrol van opslag en het koolstofvrij maken en decentraliseren van energieverbruik en -productie te versnellen;
  • de productie van elektriciteit uit fotovoltaïsche energie door dienstverleners voor stedelijk afval in Kroatië;
  • de totstandbrenging van een strengere energienorm voor openbare gebouwen en de omschakeling van steenkool naar gas in de stadsverwarming in Tsjechië;
  • verbeterde energie-efficiëntie in openbare gebouwen in Estland;
  • de invoering van elektrische voertuigen en bijbehorende oplaadinfrastructuur in Letland;
  • capaciteitsopbouw voor hernieuwbare energie in grote en middelgrote bedrijven in de Litouwse industrie;
  • elektriciteitsnetten voor toekomstige laadstations voor elektrische auto's en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling voor stadsverwarming en de industrie in Polen;
  • productiecapaciteit voor hernieuwbare elektriciteit, modernisering van het elektriciteitsdistributienetwerk, modernisering van rollend materieel, en gasinfrastructuur om de uitfasering van steenkool te vergemakkelijken in Roemenië;
  • de modernisering van energienetwerken, met inbegrip van energieopslag, en verbetering van de energie-efficiëntie in Slowakije.

Achtergrond

Het moderniseringsfonds wordt gefinancierd met inkomsten uit de veiling van emissierechten in het kader van het emissiehandelssysteem van de EU en ondersteunt tien lagere-inkomenslanden in de EU bij de transitie naar klimaatneutraliteit. De begunstigde landen zijn Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije. In het kader van het herziene EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS) wordt het moderniseringsfonds vanaf 2024 ingezet voor financiële steun aan drie extra begunstigden: Griekenland, Portugal en Slovenië.

Het moderniseringsfonds ondersteunt investeringen in de opwekking en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, energie-efficiëntie, energieopslag, modernisering van energienetwerken (onder meer stadsverwarming, leidingen en elektriciteitsnetten) en een rechtvaardige transitie in koolstofafhankelijke regio's. Een overzicht van eerdere uitbetalingen is hier te vinden.

Het fonds vormt een aanvulling op andere EU-instrumenten, zoals het cohesiebeleid en het Fonds voor een rechtvaardige transitie. Het mobiliseert aanzienlijke middelen om de landen die ervoor in aanmerking komen te helpen investeringen te ondersteunen overeenkomstig het REPowerEU-plan en het “Fit for 55”-pakket. Het fonds valt onder de verantwoordelijkheid van de begunstigde landen, die nauw samenwerken met de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB).

Meer informatie

Vastgestelde uitbetalingsbesluiten

Bevestigingen van prioritaire investeringen

Aanbevelingen van het investeringscomité van het moderniseringsfonds

Lijst van bevestigde en aanbevolen investeringsvoorstellen

Website van het moderniseringsfonds

Werk maken van de Europese Green Deal