Telemarketing verder beperkt, bedenktijd bij alle deurverkoop

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) gaat onderdelen van haar Consumentenagenda op het gebied van telemarketing en deurverkoop wettelijk uitwerken. Telefonische verkoop van bijvoorbeeld energiecontracten wordt straks verder beperkt.

Aanbieders mogen ook niet meer bellen met een aanbod als een persoon of bedrijf klant is of klant is geweest. In de praktijk is telemarketing dan alleen nog maar mogelijk als je zelf expliciet toestemming geeft om gebeld te worden door een aanbieder.

Minister Adriaansens heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over haar nationale voorstellen. De minister blijft tegelijkertijd inzetten op wijzigingen in de EU-regels die een Europees of volledig nationaal verbod op telemarketing en deurverkoop mogelijk maken. De Europese Commissie heeft laten weten dat dit op korte termijn niet kan.

Sinds de invoering (1 juli 2021) van wettelijke regels voor telemarketing, mogen bedrijven of organisaties sowieso alleen nog Nederlanders benaderen via de telefoon als zij daar zelf expliciet toestemming voor hebben gegeven of klant zijn of tot 3 jaar geleden klant zijn geweest. Telemarketing richting consumenten of bedrijven die (nog) klant zijn (geweest), mag dus nog wel. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontvangt nog altijd veel klachten over telemarketing. Daarom is het wenselijk om telemarketing op basis van een klantrelatie ook te verbieden.

Invoeren bedenktijd bij deurverkoop

Consumenten hebben ook via deurverkoop nog altijd te maken met misleiding en ongewenste druk. De EU staat het invoeren van het zogenoemde schriftelijkheidsvereiste - een contract of aankoop komt pas rechtsgeldig tot stand wanneer de consument ná afloop van het gesprek schriftelijk instemt met het contract of aanbod - niet toe.

Daarom gaat minister Adriaansens voor deurverkoop een bedenktijd wettelijk invoeren. Een consument krijgt dan ten minste drie werkdagen de mogelijkheid om na te denken over een aanbod aan de deur dat dus te allen tijde eerst vrijblijvend is. Als je als consument instemt met een aanbod dat eerder aan de deur is gedaan, blijft vervolgens ook de bestaande wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen gelden waarin je zonder opgave van reden een overeenkomst kan opzeggen.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “We hebben behoorlijk wat stappen gezet om misleiding per telefoon of aan de deur van vooral kwetsbare consumenten aan te pakken. Verdere aanscherping is nodig, omdat consumenten nog altijd aan de deur of telefonisch onder druk worden gezet om direct in te gaan op bijvoorbeeld een nieuw energiecontract. Terwijl het juist verstandig is om over dit soort zaken even langer te kunnen nadenken. Mensen moeten met vertrouwen kunnen kopen, gebaseerd op de juiste informatie. Goede consumentenbescherming is de basis voor een goed werkende economie.”

Naast bovengenoemde stappen op het terrein van deurverkoop en telemarketing zet het kabinet zich in Europa in voor de actualisering van regels voor aankopen in digitale spelletjes en apps. Wat het kabinet betreft komt er in ieder geval een verbod op ‘lootboxes’. Dit zijn virtuele schatkistjes in games waarbij een gebruiker niet weet wat hij voor een aankoop terugkrijgt als beloning. Onlangs zijn mede op initiatief van Nederland ook nieuwe EU-regels gepubliceerd die consumenten beter beschermen tegen misleidende informatie over duurzaamheid.