€ 4 miljoen voor onderzoek naar herstel van biodiversiteit

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeren gezamenlijk € 4 miljoen in onderzoek naar een natuurinclusieve samenleving.

Het onderzoek zal zich vooral richten op biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Beleidsmakers, maatschappelijke partijen en wetenschappers slaan de handen ineen voor behoud en herstel van biodiversiteit, die goed werkt voor de hele samenleving. De ministeries van OCW en LNV investeren elk een bedrag van € 1 miljoen voor een thematisch programma binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De NWO verdubbelt dit bedrag, waardoor er in totaal € 4 miljoen vrijkomt.

Onderzoek en beleid hand in hand

De Nationale Wetenschapsagenda is een programma dat erop is gericht dat iedereen kan meedoen aan onderzoek en dat verschillende partijen samenwerken, zoals wetenschappers, bedrijven, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties. Hierdoor sluit het beleid beter aan bij maatschappelijke uitdagingen.

Dit programma brengt verschillende vakgebieden en onderzoeksvormen samen, denk aan basis-, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Door samenwerking tussen verschillende groepen helpt het programma om actueel onderzoek te stimuleren, waarbij er draagvlak is voor de oplossingen en deze ook toepasbaar zijn. En het onderzoek draagt bij aan het maken van beleid dat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis (science for policy).

Natuur

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof: “Natuur is de basis van alles wat leeft en geeft ons voedsel, schone lucht, schoon drinkwater en een prettige leefomgeving. Gezonde en veerkrachtige natuur is onze partner in de uitdagingen waar we voor staan, zoals aanpassing aan klimaatverandering. Daarom werken we aan herstel van de biodiversiteit en versterking van de basiskwaliteit natuur. Met dit budget en met dit programma dragen we bij aan natuurherstel én een natuurinclusieve samenleving, ook in het stedelijk gebied.”

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs en Wetenschap: “De vogels die fluiten als je ‘s morgens wakker wordt en de bomen die in hete zomers voor verkoeling zorgen in de wijk, laten zien dat biodiversiteit ook gaat over alledaagse dingen. Onderzoek naar het behouden ervan is essentieel voor onze gezondheid en die van onze planeet. Het is belangrijk hier een verdere impuls aan te kunnen geven, en zo grote maatschappelijke vraagstukken samen te brengen met baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.”

De Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda heeft als doel om wetenschap en samenleving met elkaar te verbinden, zodat kennis beter aansluit op maatschappelijke vraagstukken. Het programma betekent een stimulans voor alle betrokken partijen - in het bijzonder de kennisinstellingen - om hierin samen te werken. De Nationale Wetenschapsagenda richt zich namelijk op multidisciplinaire thema’s en bestrijkt de hele kennisketen, dus zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

Binnen de NWA zijn er verschillende programmalijnen, waaronder ‘thematische programmering’. Dat houdt in dat ministeries en andere overheden onderzoek stimuleren naar thema’s die relevant zijn voor de samenleving. Ministeries kunnen investeren in een ‘call’. Dat is een oproep waarin de overheid onderzoekers uitnodigt om voorstellen in te dienen voor specifieke onderzoeksthema's.

De ministeries van OCW en LNV doen een oproep voor onderzoek dat bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en aan wetenschap voor beleid en samenleving. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Living Lab, een onderzoekomgeving waarbij onderzoek en innovatie gelijktijdig plaatsvinden door middel van co-creatie en participatief ontwerpen met overheden en maatschappelijke partners. Onderzoekers worden aangemoedigd om voorstellen in te dienen voor onderzoek op dit gebied zodra de aanvraagronde start.