Minister grijpt in bij bestuur basisschool Klein Amsterdam

Minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft het bestuur van basisschool Klein Amsterdam in Amsterdam gesommeerd onmiddellijk orde op zaken te stellen. Om het wanbeheer en de zeer zwakke onderwijskwaliteit op de school te herstellen, moet het bestuur binnen 4 weken met een plan van aanpak komen. Het is uitzonderlijk dat de minister een aanwijzing oplegt, maar op dit moment ontbreekt het vertrouwen dat het bestuur (Stichting Leren in de Tussenruimte) uit zichzelf verbetert.

Minister Paul: “Ondanks alle gebreken en zorgelijke onderwijskwaliteit, heeft het bestuur nagelaten alles uit de kast te halen om de problemen op te lossen. Daarmee is kostbare tijd verloren gegaan. Ik neem deze maatregel omdat het voor de leerlingen essentieel is dat ze zo snel mogelijk weer goed onderwijs krijgen. Ik hoop dan ook dat het bestuur haar verantwoordelijkheid neemt en hier nu zo snel mogelijk voor zorgt.”

Wanbeheer

De problemen rondom Klein Amsterdam spelen al langer. Vorig jaar heeft de Inspectie van het Onderwijs (financieel) wanbeheer geconstateerd. Bovendien beoordeelde de Inspectie het onderwijs op Klein Amsterdam in juni 2023 als zeer zwak. Daarnaast is er onduidelijkheid ontstaan over het al dan niet sluiten van de school. Opeenvolgende bestuurders hebben te weinig gedaan om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ook is het financiële wanbeleid niet voortvarend genoeg opgepakt. Daarom legt de minister nu deze aanwijzing op. Inmiddels is er een nieuwe interim-bestuurder gestart.

Na de aanwijzing

Het geven van een aanwijzing is het zwaarste juridische instrument dat de minister heeft. Het bestuur krijgt nu vier weken de tijd om een realistisch herstelplan te maken. Ook moeten ze het ministerie een jaar lang iedere maand een financiële stand van zaken geven. Als dat niet gebeurt, kan de minister besluiten de bekostiging van de school in te houden.