EU wijst 4.5 miljoen euro toe voor 324 projecten van Oekraïense wetenschappers om hun onderzoek voort te zetten

Om het Oekraïense onderzoek voortdurend te ondersteunen, heeft de Commissie de oorspronkelijke begroting van het Eurizon Fellowship-programma verdrievoudigd tot 4.5 miljoen EUR in het kader van Horizon Europa. De Russische invasie van Oekraïne heeft onderzoekers dagelijks voor uitdagingen gesteld. De voortdurende dreiging van aanvallen op kritieke infrastructuur, de onmogelijkheid om te reizen en de vermindering van de overheidsfinanciering hebben de vooruitgang op het gebied van onderzoek belemmerd. Ondanks deze uitdagingen blijven Oekraïense wetenschappers zich inzetten voor hun werk.

Het Eurizon Fellowship-programma zal naar verwachting aanzienlijke positieve gevolgen hebben voor het werk van Oekraïense onderzoekers, waaronder de mogelijkheid om hun projecten opnieuw op te starten, geavanceerd onderzoek te verrichten, stabiel contact te leggen met internationale partners en de verspreiding van onderzoek te verbreden. Het beurzenprogramma zal hen ook in staat stellen stress te verminderen, familieproblemen te helpen oplossen, toegang te krijgen tot buitenlandse universiteitsbibliotheken, IT-specialisten te behouden en trends en beste praktijken op het gebied van openbaar bestuur in kaart te brengen.

In totaal zullen 65 projecten, waaronder 324 Oekraïense wetenschappers, profiteren van het Fellowship-programma. Sommigen zijn al begonnen met hun activiteiten, waarbij de laatste groep projecten subsidies heeft ontvangen en op 1 mei van start is gegaan.

De projecten zullen hun onderzoek op alle wetenschappelijke gebieden uitvoeren en worden uitgevoerd in samenwerking met de Europese onderzoeksinfrastructuren.

Achtergrond

In april 2023 lanceerde het door de EU gefinancierde Eurizone-project zijn Fellowshipprogramma „Remote Research Grants for Researchers from Ukraine”. Het doel was om kwetsbare onderzoekers kortetermijnbeurzen van 6 of 12 maanden te bieden. Het Fellowship-programma financiert onderzoeksprojecten die in samenwerking met Europese onderzoeksinfrastructuren worden uitgevoerd.

Aanvankelijk werd verwacht dat het Eurizone-project maximaal 70 aanvragen zou ontvangen en naar verwachting ongeveer 22 teams zal ondersteunen, in totaal ongeveer 90 onderzoekers, met een budget van 1.5 miljoen euro. De oproep werd in mei 2023 afgesloten na een uitgebreide verspreidingscampagne in Oekraïne. Het antwoord overtrof de verwachtingen, met in totaal 786 ontvangen aanvragen, waarvan er 730 in aanmerking kwamen. Om aan de grote vraag te voldoen, heeft de Commissie in januari 2024 besloten het oorspronkelijk toegewezen budget te verdrievoudigen tot 4.5 miljoen euro, waarmee nu 65 projecten, waaronder 324 onderzoekers, werden gefinancierd.

De aanvragen kwamen uit heel Oekraïne, met een meerderheid van Kyiv, gevolgd door Kharkiv en Lviv. Jonge onderzoekers waren goed vertegenwoordigd onder de aanvragers. Wat de genderdimensie betreft, bestond 88 % van de teams uit vrouwen.

De in aanmerking komende aanvragen hadden betrekking op verschillende thematische gebieden, zoals:

  • 38 % natuurwetenschappen en ingenieurswetenschappen
  • 15 % milieu
  • 15 % sociale en culturele innovatie
  • 14 % gezondheid en voedsel
  • 10 % energie
  • 6 % gegevens, computer- en digitale onderzoeksinfrastructuren

Als gevolg van de aanhoudende aanvalsoorlog van Rusland wordt Oekraïne geconfronteerd met toenemende schade aan de onderzoeksinfrastructuur, logistieke en financiële uitdagingen bij het ondersteunen van onderzoeksactiviteiten in het land, en met het verlies aan gekwalificeerde professionals.

Een van de mijlpalen is de lancering van het Horizon Europa-bureau in Kiev. Voorts heeft de EU zich ertoe verbonden andere specifieke, praktische bijstand te verlenen aan de Oekraïense onderzoeks- en innovatiegemeenschap.

Voor meer informatie

Solidariteit van de EU met Oekraïne — Europese Commissie

Internationale samenwerking met Oekraïne op het gebied van onderzoek en innovatie

Verhoging van het budget voor ons schijnbaar Fellowshipprogramma „Remote Research Grants for Ukraine Researchers”

Horizon Europa-bureau in Oekraïne — Horizon Europa-bureau in Oekraïne

Horizon Europa: Onderzoeksinfrastructuren — Europese Commissie