Benoemingen Raad van State

De heer mr. J.L.W. Aerts en de heer mr. H.G. Rottier worden staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming om hen voor te dragen voor benoeming.

De heer Hans Aerts (61 jaar) is senior raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven en wordt nu ook staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak.

De heer Herman Rottier (67 jaar) is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep en wordt nu ook staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak.

De benoeming van de heer Aerts en van de heer Rottier gaat in per 15 mei 2024.