Commissie zorgt ervoor dat de lidstaten toegang hebben tot 665,000 doses zoönotische influenzavaccins om aviaire griep te voorkomen

De Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) van de Commissie heeft vandaag, als onderdeel van haar mandaat inzake paraatheid, namens de deelnemende lidstaten een gezamenlijk raamcontract ondertekend voor de levering van maximaal 665,000 vaccindoses van vóór de pandemie van de actuele Zoonotische influenzavaccin Seqirus, alsook een optie voor nog eens 40 miljoen doses gedurende de looptijd van het contract. Dankzij dit contract zullen de deelnemende lidstaten toegang hebben tot medische tegenmaatregelen om vogelgriep te voorkomen.

Het vaccin is bestemd voor degenen die het meest worden blootgesteld aan mogelijke overdracht van aviaire influenza van vogels of dieren, zoals werknemers in de pluimveehouderij en dierenartsen. Het heeft tot doel de verspreiding of mogelijke uitbraken van aviaire influenza in Europa te voorkomen en burgers en bestaansmiddelen te beschermen. Het vaccin is het enige preventieve vaccin tegen aviaire influenza dat momenteel in de EU is toegelaten.

Vijftien lidstaten van de EU en de EER nemen deel aan deze vrijwillige aanbesteding met het bedrijf Seqirus UK Ltd. Met het contract kan elk deelnemend land rekening houden met hun volksgezondheidscontext en vaccins bestellen, afhankelijk van de nationale behoeften. Het contract heeft een looptijd van maximaal 4 jaar.

Momenteel worden zendingen naar Finland voorbereid voor onmiddellijke vaccinatie van de werknemers die het risico lopen op blootstelling, op verzoek van de lidstaat. Zendingen naar andere deelnemende landen volgen.

Achtergrond

Seqirus UK Ltd heeft een in de hele EU geldende gewijzigde vergunning voor het in de handel brengen van dit vaccin voor gebruik bij volwassenen, die bescherming biedt tegen griep veroorzaakt door H5-stammen van het influenza A-virus.

Het mechanisme van de EU voor gezamenlijke aanbestedingen is vastgelegd in de gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst van de EU voor medische tegenmaatregelen, die is ondertekend door 36 landen, waaronder alle EU- en EER-lidstaten. Het mechanisme stelt de deelnemende landen in staat gezamenlijk op vrijwillige en flexibele basis medische tegenmaatregelen aan te kopen. Deze tegenmaatregelen omvatten vaccins, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, en deze kunnen worden gebruikt als alternatief of als aanvulling op aanbestedingen op nationaal niveau.

De overeenkomst waarborgt een eerlijkere toegang tot specifieke medische tegenmaatregelen en verbetert de voorzieningszekerheid, in combinatie met evenwichtigere prijzen voor de deelnemende landen. De overeenkomst draagt ook bij tot de paraatheid op EU-niveau voor volksgezondheidscrises of pandemieën.

Voor meer informatie

Website van HERA

Gezamenlijke aanbestedingen van de EU

ECDC-website