Commissie wijst platform Xnxx voor inhoud voor volwassenen aan als zeer groot onlineplatform in het kader van de wet inzake digitale diensten

Vandaag heeft de Commissie Xnxx formeel aangewezen als zeer groot onlineplatform (VLOP) in het kader van de wet inzake digitale diensten.

Xnxx is een platform voor inhoud voor volwassenen met gemiddeld meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers in de Europese Unie. Dit gebruikersnummer, dat Xnxx aan de Commissie heeft meegedeeld, ligt boven de DSA-drempel voor aanwijzing als VLOP. Na de aanwijzing van vandaag als VLOP zal Xnxx binnen vier maanden na de kennisgeving ervan (d.w.z. medio november 2024) aan de strengste regels van de digitaledienstenverordening moeten voldoen. Dergelijke verplichtingen omvatten het vaststellen van specifieke maatregelen om gebruikers online mondiger te maken en te beschermen, om te voorkomen dat minderjarigen online toegang hebben tot pornografische inhoud, met inbegrip van leeftijdsverificatie-instrumenten, om onderzoekers toegang te bieden tot openbaar beschikbare gegevens en om een register van advertenties te publiceren.

Xnxx moet ook alle systeemrisico's die voortvloeien uit hun diensten, zoals risico's in verband met de verspreiding van illegale inhoud of de negatieve gevolgen voor het mentale en fysieke welzijn van de gebruiker, naar behoren beoordelen en beperken. Het aangewezen platform moet het eerste risicobeoordelingsverslag uiterlijk medio november 2024 indienen.

Sinds 17 februari 2024 moeten alle onlineplatforms, met inbegrip van Xnxx, reeds voldoen aan de algemene verplichtingen uit hoofde van de wet inzake digitale diensten, zoals het aanbieden van gebruikersvriendelijke mechanismen om illegale inhoud te melden, advertenties op hun diensten duidelijk te etiketteren en jaarlijkse transparantieverslagen te publiceren.

Volgende stappen

Na de aanwijzing als VLOP zal de Commissie bevoegd zijn om in samenwerking met de Tsjechische coördinator voor digitale diensten toezicht te houden op de naleving van de digitaledienstenverordening door Xnxx.

Achtergrond

Deze benaming illustreert hoe de Commissie de marktontwikkelingen nauwlettend blijft volgen.

De Commissie had in december 2023 al drie andere platforms voor volwasseneninhoud, Pornhub, Stripchat en Xvideo's, aangewezen. De aanwijzing van vandaag brengt het totaal aantal aangewezen VLOPSE's in het kader van de digitaledienstenverordening op 25.

In haar toezichthoudende en handhavingsrol houdt de Commissie toezicht op de naleving door VLOP's van de wet inzake digitale diensten en kan zij platforms om meer informatie vragen over de wijze waarop zij aan de wet inzake digitale diensten voldoen, bijvoorbeeld door hun verzoeken om informatie te sturen. Op 13 juni 2024 heeft de Commissie Pornhub, Stripchat en Xvideo's om de platforms verzocht meer gedetailleerde informatie te verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen tegen de versterking van illegale inhoud en gendergerelateerd geweld, en over het mechanisme voor leeftijdszekerheid dat zij hebben vastgesteld.

Het toezicht op en de handhaving van de wet inzake digitale diensten worden gedeeld door de Commissie en de coördinatoren voor digitale diensten, die uiterlijk op 17 februari 2024 door de lidstaten moesten worden aangewezen.