Reactie op verzoek commissie inzake de berichtgeving op nu.nl onder de kop “Asscher noemt opvatting Turkse jongeren over IS ‘verontrustend’“

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 824Integratiebeleid Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Op verzoek van uw Kamer d.d. 12 november 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 23, Regeling van Werkzaamheden) doe ik u hierbij een reactie toekomen op de berichtgeving op nu.nl onder de kop «Asscher noemt opvatting Turkse jongeren over IS «verontrustend»». Het is van groot belang dat jongeren die in Nederland opgroeien zich richten op de Nederlandse samenleving. Hier li…