Nieuw antwoord over personele consequenties van Nederlandse bijdrage aan Resolute Support

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 521Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 266 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Tijdens het wetgevingsoverleg over personeel van 3 november jl. (Kamerstuk 34 000 X, nr. 42) heb ik op verzoek van lid Eijsink toegezegd een nieuw antwoord te geven op een eerder gestelde schriftelijk vraag over Resolute Support (Kamerstuk 29 521, nr. 265, vraag 18). Deze vraag luidde als volgt: Zitten er functies bij die als gevolg van de Nederlandse bijdrage aan dez…