Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn Belastingplan 2015

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 002Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 In de eerste termijn van uw Kamer in het plenaire debat over het Belastingplan 2015 op 11 november 2014 (Handelingen II 2014/15, nr.22) zijn vragen gesteld die zich beter lenen voor schriftelijke beantwoording. Deze antwoorden treft u hierna aan. Ik zal vandaag (12 november 2014) tijdens mijn eerste termijn op de over…