Actieagenda Smart Industry

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 826Industriebeleid Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Op 7 april van dit jaar werd tijdens de Hannover Messe het rapport «Smart Industry, Dutch industry fit for the future» (Kamerstuk 29 826, nr. 60) gepresenteerd. Dit rapport, opgesteld door FME, TNO, het Ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW, beschrijft de impact van de digitalisering van de industrie. Die digitalisering biedt kansen voor de industrie o…