Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november 2014 en Raadsconclusies Naheffing

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1185 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Hierbij zend ik u het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november 2014 te Brussel. De Minister van Financiën, J.R.V.A Dijsselbloem kst-21501-07-1185ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 21 501-07, nr. 11851 Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november te Brussel Eurogroep 1. Cyprus De Eurogroe…