Aanbieding rapporten van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) n.a.v. klachten tegen Nederland over de wijze waarop Nederland ondersteuning biedt aan uitgeprocedeerde vreemdelingen en over de toegankelijkheid, doorstroom en kwaliteit van de maatschappelijke opvang

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 19 637Vreemdelingenbeleid 29 325Maatschappelijke Opvang Nr. 1915 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Uw Kamer is eerder geïnformeerd1 over het feit dat het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) op 9 juli jl. twee rapporten heeft uitgebracht naar aanleiding van twee collectieve klachten2 tegen Nederland op grond van het Europees Sociaal Handvest. Het ging om een klacht van de Confere…