Overleg met de drinkwatersector over de Structuurvisie Ondergrond

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 136Structuurvisie Ondergrond Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Naar aanleiding van uw verzoek informeer ik u hierbij over de resultaten van overleg met de sector over de rol van drinkwater in de Structuurvisie Ondergrond. Daarbij merk ik op dat in het kader van de structuurvisie naast het opstellen van een rijksstructuurvisie die alleen het rijk bindt, bestuurlijke afspraken met andere overheden gemaakt zullen worden om invullin…