Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake gratieverlening

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van uw Kamer heeft mij bij brief van 11 september 2014 verzocht om beantwoording van een aantal vragen inzake gratieverlening. Hierbij treft u de antwoorden op de vragen aan. De nummering van de door de vaste commissie gestelde vra…