Rijks ICT–dashboard

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 26 643Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 336 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 In het Algemeen Overleg Rijksdienst van 26 juni heb ik uw Kamer toegezegd dat ik met verbetervoorstellen kom voor het Rijks ICT-dashboard, de website die informeert over grote en hoogrisico projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zboTMs conform het daarvoor afgesproken rapportagemodel. Het eindrapport van de commissie Elias gaat in op het Ri…