Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om opheldering over een gesprek met de gemeente Groningen betreffende basisinkomen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 545Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om opheldering gevraagd over berichten dat de Minister met de gemeente Groningen in gesprek zou zijn over de mogelijkheid om een basisinkomen te verstrekken. Namens de Minister zal ik hierop reageren. Bij navraag bij de gemeente Groningen blijkt dat de wethouder van de gemeente Gro…