Aanbieding rapport ZonMw over geïnitieerde en uitgevoerde kennissynthese over ouderen en het zelfgekozen levenseinde

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 647Levensbeëindiging Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Hierbij zend ik u ter informatie het rapport van de door ZonMw geïniti-eerde en uitgevoerde kennissynthese over ouderen en het zelfgekozen levenseinde1. In dit rapport is door middel van een literatuurstudie kennis samengebracht over de aard en omvang van de groep ouderen die een wens tot levensbeëindiging hebben, zonder dat daar ondraaglijk lijden als gevolg va…