Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de gebeurtenissen in Haaksbergen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Op 29 september jl. heeft de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken mijn reactie gevraagd op het dodelijke ongeluk dat zich heeft voorgedaan tijdens het motor-evenement in Haaksbergen op zondag 28 september. Verzocht is om, met in achtneming van …