Aanbieding van het rapport van de waarnemingsmissie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 142Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Op 12 september jl. heb ik u de evaluatie toegezonden van de gemeente-raadsverkiezingen en de Europese parlementsverkiezingen.1 Ik heb u daarin toegezegd het rapport van de waarnemingsmissie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa te…