Stand van zaken van een aantal onderwerpen en toezeggingen gedaan bij het Algemeen Overleg politieonderwerpen van 18 juni 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 628Politie Nr. 475 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Inleiding Naar aanleiding van het Algemeen Overleg (AO) Politieonderwerpen dat op 18 juni jl. heeft plaatsgevonden (Kamerstuk 29 628, nr. 464), informeer ik u met deze brief over de stand van zaken van een aantal onderwerpen en doe ik een aantal toezeggingen uit dat overleg gestand. Tijdens het overleg op 18 juni jl. kwam de aanpak van brandstofdiefstal aan de orde. Zoals toegezegd, h…