Aanbieding van het advies Regionale Hotspots van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 009Innovatiebeleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Op 10 november jl. heeft de heer Rosenthal, voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, het advies Regionale Hotspots aan ons aangeboden. Hierbij zenden wij u het advies toe1. U ontvangt nog een kabinetsreactie op het advies. De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp De Staatssecretaris van Onde…