Voortgangsbrief informele zorg

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 169Mantelzorg 30 597Toekomst AWBZ Nr. 38 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Den Haag, 11 november 2014 In mijn brief van 5 november 20131, heb ik u geïnformeerd over de voortgang van de Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning en over de stand van zaken van een aantal andere maatregelen van mijn beleidsbrief «Versterken, verlichten en verbinden» van 20 juli 2013 2. In deze brief heb ik u een voortgangsbrief toegezegd. Met deze voortgangs- brief doe ik mijn toezegging gestand. De inzet van dit ka…