Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake verzoek het interne rapport Tuitjenhorn van de IGZ openbaar te maken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 647Levensbeëindiging Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2014 Bij brief van 25 september 2014 reageert u op onze brief van 8 september jongstleden1, waarin wij ingaan op uw tweeledig verzoek om het interne rapport Tuitjenhorn van de IGZ actief openbaar te maken en tevens ter beschikking te stellen aan de vaste kamer commissie VWS. U vraagt van ons een inhoudelijke argumentatie te mogen ontvange…