Toezegging inzake onderzoek naar een Hefboomfonds

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 625Hulp, handel en investeringen Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 12 juni jl. over het Subsidie- kader voor maatschappelijke organisaties (Kamerstuk 33 625, nr. 118) is gesproken over de mogelijkheid voor de oprichting van een Hefboom- fonds. Ik zegde u toe hier onderzoek naar te doen en wil u…