SDE+ 2015

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 239Stimulering duurzame energieproductie Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 De regering heeft ambitieuze doelen voor hernieuwbare energieproductie van 14% in 2020 en 16% in 2023. Deze zijn bekrachtigd in het Energieak- koord dat in september 2013 is afgesloten. Uit de Nationale Energiever- kenning (Kamerstuk 30 196 nr. 257, bijlage), die ik recent aan uw Kamer heb verzonden, blijkt dat we alle zeilen moeten bijzetten om de doelstellin…