Voortgang huisvesting vergunninghouders in Nederlandse gemeenten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 19 637Vreemdelingenbeleid Nr. 1918 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 De afgelopen maanden heb ik uw Kamer meerdere malen geïnformeerd over de verhoogde instroom van asielzoekers naar Nederland, het meest recent op 29 oktober jl1. In mijn brief van 19 mei 20142 gaf ik al aan dat de verhoogde instroom maatschappelijke gevolgen heeft. Ik wees in dit verband op het proces van huisvesting van vergunninghouders dat verder onder druk kom…