Aanbieding van het verslag Milieuraad 28 oktober 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-08Milieuraad Nr. 535 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Hierbij informeer ik u over de uitkomsten van de Milieuraad van 28 oktober jongstleden in Luxemburg. In de Raad zijn twee raadsconclusies aangenomen. In de eerste plaats ten aanzien van de vergroening van het Europees Semester en de Europa 2020 strategie en ten tweede de Europese inzet voor de klimaatconfe- rentie, die van 1Œ12 december 2014 in Lima (Peru) plaatsvindt.…