Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 november 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-32Landbouw- en Visserijraad Nr. 814 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die plaatsvond op 10 november jl. te Brussel. Ook informeer ik u conform mijn toezegging gedaan in het Algemeen Overleg met uw Kamer op 5 november jl. over de verhouding tussen bilaterale vrijhandels- akkoorden en WTO-regelgeving in het kader van het non-trade concern dierenwelzij…