Informatie over onderzoeksvragen naar declaratie- en reisgedrag van de Nza

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 25 268Zelfstandige bestuursorganen Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg over de NZa op 9 september 2014 (Handelingen II 2013/14, nr. 106, item 21) is met de motie met kenmerk 25268Œ96 van het lid Dijkstra (D66) mij verzocht opdracht te geven voor een nieuw onderzoek naar het declaratie- en reisgedrag van de NZa en de Kamer over de uitkomsten voor het kerstreces te informeren. Deze motie is door …