Sociaal akkoord: voortgang sectorplannen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 566Financieel en sociaaleconomisch beleid Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Met deze brief en de aangehechte bijlagen informeer ik uw Kamer over de voortgang van de in het Sociaal Akkoord gemaakte afspraken over versterking van de arbeidsmarkt met behulp van sectorplannen. Ik ga daarbij in op: †De stand van economie en arbeidsmarkt †De stand van zaken na twee aanvraagrondes sectorplannen †Peiling over de uitvoering van …