Resultaten 65e vergadering International Whaling Commission

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 125 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 Van 15 tot en met 18 september jl. vond de 65e vergadering van de International Whaling Commission (IWC 65) plaats in Slovenië. Over de inzet voor deze conferentie heb ik uw Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 33 750 XIII, nr. 129). Met deze brief informe…