Gedragscode draagvlak en participatie wind op land

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 612Structuurvisie Windenergie op land Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 november 2014 Op 3 september jongstleden hebben de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), Stichting Natuur & Milieu, Stichting De Natuur- en Milieufederaties en Greenpeace Nederland de gedragscode draagvlak en participatie wind op land vastgesteld. In deze brief geef ik u, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, het IPO en de VNG, een appreciatie van de gedrags…