Reactie op ontwerp-richtlijn van de Commissie Meijers inzake de versterking van het vermoeden van onschuld in strafprocedures

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 317JBZ-Raad Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 Tijdens het algemeen overleg van 8 oktober 2014 over de JBZ-Raad van 9 en 10 oktober 2014 heb ik uw Kamer toegezegd om per brief nader te reageren op de opmerkingen van de Commissie Meijers over de ontwer- prichtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn (2013/0407), u te infor…